Conferences

<a href="/en/events-and-activities/1225">Globalization and Contemporary Socio-Cultural Processes in Armenia: Problems and Perspectives </a>

The Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of the Republic of Armenia is organizing a conference on October 18–20, 2023, on the topic "Globalization and Contemporary Socio-Cultural Processes in Armenia: Problems and Perspectives".

<a href="/en/events-and-activities/1202">&quot;Soviet Experience and Heritage in Armenia - 2&quot;, </a>

The Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and the Center for Armenian Studies of the Dearborn branch of the University of Michigan are presenting the conference "Soviet Experience and Heritage in Armenia - 2", which will take place on June 13-15, 2023,

«Խորհրդային փորձառությունն ու ժառանգությունը Հայաստանում – 2» գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը և Միչիգանի Համալսարանի Դիրբորնի մասնաճյուղի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը 2023 թ.

ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ. ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ. ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ. ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը նախաձեռնում է Հայկական լեռնաշխարհի և գաղթավայրերի վիմագիր մշակութային ժառանգությանը վերաբերող գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 80-ամյակին: Գիտաժողովի նպատակն է՝ վիմագիր ավանդույթի հիմամբ ներկայացնել գրի ընկալումը մարդկային մտածողության և մշակութային համապատկերում՝ կարևորելով քարեղեն վավերագրերի աղբյուրագիտական արժեքը:

 

<a href="/en/events-and-activities/1180">“The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference</a>

The Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Sciences in Armenia and the Armenian Research Center at the University of Michigan-Dearborn are organizing a conference dedicated to the Soviet experience in Armenia and its legacy, which will be held in Yerevan, Armenia on June 13-15, 2023.

«Խորհրդային փորձառությունն ու ժառանգությունը Հայաստանում - 2» միջազգային գիտաժողով

 ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը և Միչիգանի Համալսարանի Դիրբորնի մասնաճյուղի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը 2023 թ. հունիսի 13-15-ը Երևանում կազմակերպում են գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի խորհրդային անցյալին և ժառանգությանը:

Գիտաժողով․ «Ոռոգման համակարգերը Հայկական Լեռնաշխարհում»

Վեդու` կառուցվող ջրամբարը. հայացք Ուրծի լեռներից, 2021 թ.

 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ջրօգտագործման մշակույթն ուսումնասիրող թեմատիկ խումբը նախաձեռնում է տարածաշրջանում ոռոգման և ջրաբաշխական համակարգերի պատմամշակութային ամենաբազմազան տարաժամանակյա հայեցակողմերին նվիրված գիտաժողով: Գիտաժողովի մասնակցության հայտը` համապատասխան ամփոփագրով (200-500 բառ), պետք է ներկայացնի թեմայի հետևյալ դիտանկյուններից որևէ մեկը՝ ազգագրական, հնագիտական, բանագիտական, լեզվաբանական, պատմական, արդի մարդաբանական, ինչպես և՝ բնագիտական:

<a href="/en/events-and-activities/1117">Zooming the City։ An Anthropological Perspective (Conference invitation)</a>

There are different approaches to the study of the city, most of which are usually grouped under the name "urban studies". At this conference, the problems will be considered from an anthropological point of view and will be presented in two main sections: a) anthropology of the city and b) anthropology in the city.

Subscribe to RSS - Conferences