Conferences

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով. «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ»

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.

ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով 

«Կանայք պատերազմում»

«ԿԱՆԱՅՔ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՓԱՐԻԶ) ԵՎ ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ (ԵՐԵՎԱՆ)

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, 17-19 սեպտեմբեր, 2016 թ.

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ. ԳԵՆԴԵՐԱՑՎԱԾ ՏՐԱՎՄԱՅԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում

2015 թ. նոյեմբերի 18-20-ը հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում» գիտաժողովը։
Գիտաժողովի նիստերը կկայանան ինստիտուտի գրադարանի դահլիճում։

<a href="/en/ysc-conf-14-en">14th conference of young scientists</a>

ETHNOGRAPHY, ARCHAEOLOGY, FOLKLORISTICS: INTERDISCIPLINARY APPROACHES

14TH JUNIOR RESEARCHERS INTERNATIONAL CONFERENCE, 29-31 October 2015

Yerevan Young Scientists Council of Institute of Archaeology and Ethnography organizes the conference “Ethnography, Archaeology, Folklore: Interdisciplinary Approaches”.

The aim of the conference is to bring together scholars, junior researchers, Ph.D. and Master degree students from all areas of Anthropology and related disciplines.

Երիտասարդ գիտնականների 14-րդ գիտաժողով

ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Երիտասարդ հետազոտողների 14-րդ միջազգային գիտաժողով, 29-31 հոկտեմբեր 2015, Երևան 

ՀԱԻ Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը հրավիրում է մասնակցելու հերթական երիտասարդական գիտաժողովին:

Գիտաժողովը նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռել երիտասարդ հետազոտողներին ներկայացնելու ազգաբանության, բանագիտության և հնագիտության որորտներում կատարվող արդի ուսումնասիրությունները և նպաստել միջգիտակարգային համագործակցությունների ստեղծմանը:

Հին Հայաստանի մշակույթը-16

2016 թ․-ի հունվարի 18-ից 20-ը կկայանա ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Հին Հայաստանի մշակույթը» վերնագրով հերթական 16-րդ գիտական նստաշրջանը:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է զեկույցների թեմաների վերնագրերը և ամփոփումները ներկայացնել մինչև հունվարի 11-ը:

Զեկուցումների ժողովածուն կարող է տպագրվել մեկ կամ մի քանի հատորներով: 

Զեկուցումներն ըստ բովանդակության լինելու են․ ա) գիտական հոդված կամ հրապարակում, բ) հնագիտական պեղումների գիտական հաշվետվություն:

Subscribe to RSS - Conferences