Խորհրդային փորձառությունն ու ժառանգությունը Հայաստանում 2, ծրագիր