ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐ Եւ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ: ԱՐԵՒԻՔ (ՄԵՂՐԻ). ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ

Միջազգային գիտաժողով և աշխատաժողով,

2023 թ. նոյեմբերի 17-18, ք.Մեղրի

Տարի / Year: 
2023
Ֆայլեր / Files: