Մարգարիտն ու մարջանն իբրև նվիրագործման բնակազմական ցուցիչներ

Թամար Հայրապետյան. 2007. Մարգարիտն ու մարջանն իբրև նվիրագործման բնակազմական ցուցիչներ. Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIII, Երևան, «Գիտություն», էջ 111-121:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Հայ ժողովրդական մշակույթ
Տարի / Year: 
2006
No.: 
XIII
Վայր / Place: 
Երևան