Գրախոսություն. Բաքվի հայոց բանահյուսությունը

 Հայրապետյան Թամար. 2004. Բաքվի հայոց բանահյուսությունը. Գրախոսություն, Երևան, <<Զանգակ-97>> , 291-293:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Գրախոսություն
Տարի / Year: 
2004
Վայր / Place: 
Երևան