Գրախոսություն, Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (Վեպ-հուշագրություն)

Թամար Հայրապետյան. 2014. Գրախոսություն, Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը  կաղաղակեն (Վեպ-հուշագրություն). Երևան, «Լիմուշ», էջ  284-291:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Վեպ-հուշագրություն
Տարի / Year: 
2015
Վայր / Place: 
Երևան