Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում

Թամար Հայրապետյան. 2009.   Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում.Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես, Երևան,  էջ 67-78:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես
Տարի / Year: 
2009
Վայր / Place: 
Երևան