Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում

Գալստյան Մ. Վ., Օհանջանյան Ռ. Ս., Զաքարյան Թ. Զ., Հակոբյան Գ. Լ. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում / ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. – Եր.: «Գիտություն» հրատ., 2017, 328 էջ:

Հեղինակներ / Authors: 
Գալստյան Մ.Վ.
Օհանջանյան Ռ.Ս.
Զաքարյան Թ.Զ.
Հակոբյան Գ.Լ.
Տարի / Year: 
2017
Վայր / Place: 
Երևան
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
ընտանիք
արդի
ազգագրություն