Աննա Պողոսյան

Anna Poghosyan

Աննա Պողոսյան's picture
Position
Junior researcher
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
2011
Research fields
Armenian Folklore
Publications

1. Պողոսյան Ա.. 2013. Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ՝  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում//Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 280-282: 
2. Պողոսյան Ա.. Հակոբյան Ս..  2014. Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 300-302:
3. Պողոսյան Ա.. Տանաջյան Լ.. 2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկության հիմնախնդիրներին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան, ISSN 0135-0536, էջ 287-290։ 
4. Պողոսյան Ա.. 2014. Էթնիկական ծեսերի և սովորույթների պատկերները Հակոբ Մնձուրու գեղարվեստական արձակում, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում (Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ)//ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 120-126:

1. Պողոսյան Ա.. 2013. Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ՝  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում//Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 280-282: 
2. Պողոսյան Ա.. Հակոբյան Ս..  2014. Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 300-302:
3. Պողոսյան Ա.. Տանաջյան Լ.. 2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկության հիմնախնդիրներին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան, ISSN 0135-0536, էջ 287-290։ 
4. Պողոսյան Ա.. 2014. Էթնիկական ծեսերի և սովորույթների պատկերները Հակոբ Մնձուրու գեղարվեստական արձակում, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում (Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ)//ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 120-126:
5. Պողոսյան Ա.. 2014, «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի մոկաց պատումների վիպագեղարվեստական հատկանիշների շուրջ // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 186-190:  
6. Հարությունյան Ս.. Պողոսյան Ա.. 2015, Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան, ISSN 0135-0536, էջ 92-127։

E-mail
annakamoevna@gmail.com