Tamar Hayrapetyan

Tamar Hayrapetyan

Tamar Hayrapetyan's picture
Scientific degree
PhD
Position
Leading researcher
Head of department
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
2001
Research fields
Armenian Folklore
Cultural Studies
Publications

1. Հայրապետյան Թ., 2004, Հայ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը «Բիւրակն»-ի էջերում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Մուղնի» հրատ., ISBN 99941-33-15-2, էջ 73-79, տպաքանակ` 300:

2. Հայրապետյան Թ., 2004, Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 217-227:

3.Հայրապետյան Թ., 2005, Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 136-148:

4. Հայրապետյան Թ., 2005, Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի 75-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 284-286:

1. Հայրապետյան Թ., 2004, Հայ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը «Բիւրակն»-ի էջերում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Մուղնի» հրատ., ISBN 99941-33-15-2, էջ 73-79, տպաքանակ` 300:

2. Հայրապետյան Թ., 2004, Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 217-227:

3.Հայրապետյան Թ., 2005, Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 136-148:

4. Հայրապետյան Թ., 2005, Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի 75-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 284-286:

5. Հայրապետյան Թ., 2005, Գրախոսություն. Բաքվի հայոց բանահյուսությունը // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 1, ISSN 0135-0536, էջ 291-293:

6. Հայրապետյան Թ., 2006, Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 167-186:

7. Հայրապետյան Թ., 2006, Մարգարիտն ու մարջանն իբրև նվիրագործման բնակազմական ցուցիչներ // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ISBN 5-8080-0648-1, էջ 111-121, տպաքանակ` 300:

8. Հայրապետյան Թ., 2006, Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, № 3, ISSN 0320-8117, էջ 161-171:

9. Հայրապետյան Թ., 2006, Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կազմավորման 15-ամյակին // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 324-327:

10. Հայրապետյան Թ., 2006, Գրախոսություն, Հովիկ Մուսայելյան. «Բառի ինքնահաղթահարման խորհուրդը (60-ական թվականների հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ)», Ստեփանակերտ, ՍՊԸ, «Դիզակ պլյուս» հրատ., 2006, 108 էջ // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 3-4, էջ 92-95, տպաքանակ` 350:

11. Հայրապետյան Թ., 2007, Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) ժողովրդագիտական գործունեությունը // Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան, միջազգային գիտաժողով, հունիսի 21-24, Երևան, ISBN 978-5-8084-08-22-7, Երևանի համալսարանի հրատ., էջ 342-347, տպաքանակ` 250:

12. Հայրապետյան Թ., 2007, Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 257-272:

13. Հայրապետյան Թ., 2007, Գրախոսություն, Լեռնիկ Հակոբյան. «Դեպի Արարատ» (առաջին մաս), Ստեփանակերտ, ՓԲԸ, «Պոլիգրաֆ» հրատ., 2006, 110 էջ // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, էջ 113-116, տպաքանակ` 350:

14. Հայրապետյան Թ., 2007, Թատերական կյանքը Շուշիում (XIX դարի երկրորդ կես և XX դարի առաջին տասնամյակներ) // Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0715-4, էջ 308-319, տպաքանակ` 500:

15. Հայրապետյան Թ., 2007, Շուշիի ազատագրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողով // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 326-332:

16. Հայրապետյան Թ., 2007, Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները //Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 132-143:

17. Հայրապետյան Թ., 2008, Գրախոսության փոխարեն. Աշանի շահ-նռան գույներն ու բույրերը // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, էջ 165-171, տպաքանակ` 350:

18. Հայրապետյան Թ., 2008, «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 142-155:

19. Հայրապետյան Թ., 2008, Ծիսաառասպելական տարրերը Ղարաբաղում կենցաղավարող հրաշապատում հեքիաթներում ըստ 2006-2008թթ. գրառած նյութերի (համեմատական ուսումնասիրություն) // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, № 3-4, էջ 31-39, տպաքանակ` 350:

20. Հայրապետյան Թ., 2008, Չախմախն իբրև տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչ հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // Актуальные проблемы литературы и культуры (Вопросы филологии. Выпуск 3), Часть II, Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները (Բանասիրական հարցեր, Պրակ Գ), Մաս II, Երևան, ISBN 978-99930-79-90-3, изд. «Лингва», էջ 33-48, տպաքանակ` 500:

21. Հայրապետյան Թ., 2008, Հայագիտության մեծ երախտավորը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, № 3, ISSN 0320-8117, էջ 260-263:

22. Հայրապետյան Թ., 2009, Էդիպոսյան մոտիվը հայ ժողովրդական հեքիաթներում // Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, Միջազգային չորրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Նշանակ» հրատ., ISBN 978-99941-828-9-3, էջ 67-89:

23. Հայրապետյան Թ., 2009, Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 67-81, տպաքանակ` 200:

24. Հայրապետյան Թ., 2009, Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ // «Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, №3(28), ISSN 1829-1864, էջ 157-162:

25. Հայրապետյան Թ., 2009, Գրախոսություն. Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. Ազգագրական և բանահյուսական ժառանգություն // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 278-280:

26. Հայրապետյան Թ., 2011, Գրախոսություն, Սարգիս Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, № 1-2, ISSN 0320-8117, էջ 392-395:

27. Հայրապետյան Թ., 2009, Երախտագետ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 297-302:

28. Հայրապետյան Թ., 2010, Գրախոսություն. Աշուղ Ջիվանի, Անհայտ երգեր (աշխատասիրությամբ` Թովմաս Պողոսյանի) // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 275-277:

29. Հայրապետյան Թ., 2010, Մարաղայի եղեռնագործությունը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության համատեքստում // Ադրբեջանի պետական ահաբեկչությունը և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ (21-24 մարտի 2010թ., Ստեփանակերտ), «Կաճառ» գիտական կենտրոնի տարեգիրք, միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., ISBN 978-99941-58-43-0, էջ 205-213, տպաքանակ` 500:

30. Հայրապետյան Թ., 2010, Անվանադրության մշակույթը հայ ժողովրդական հեքիաթներում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0864-9, էջ 574-586, տպաքանակ` 300:

31.Հայրապետյան Թ., 2010, Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 228-241:

32. Հայրապետյան Թ., 2010, Կարմիր կովն իբրև տոտեմ-նախնի հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 17-26, տպաքանակ` 200:

33. Հայրապետյան Թ., 2010, Սյունիքի ժողովրդական հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվների համեմատության շուրջ (ըստ XIXդ. երկրորդ կեսի գրառումների) // Սյունիքի հայագիտական հանդես (Պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն, բանահյուսություն), նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Գորիսի պետական համալսարան, Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գորիս, № 2, էջ 99-109:

34. Հայրապետյան Թ., 2011, Արևելքը հայ ժողովրդական հեքիաթներում // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 10-24, տպաքանակ` 200:

35. Հայրապետյան Թ., 2012, Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 1, ISSN 0135-0536, էջ 155-168:

36. Հայրապետյան Թ., 2011, Մարաղա. 20-րդ դարավերջի Գողգոթա (ականատեսների վկայություններ և հիշողություններ` 1992թ. ապրիլի 10) // Պատմություն և մշակույթ. ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 4-6 մայիսի, էջ 62-63, 123, տպաքանակ` 300:

37. Հայրապետյան Թ., 2012-2013, Հայ ժողովրդական հեքիաթների աղայանական մշակումների շուրջ // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 54-61, տպաքանակ` 200:

38. Հայրապետյան Թ., 2012, Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա) // Հայաստանի քաղաքակրթական ավանդը Մետաքսի ճանապարհի պատմությա մեջ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2011թ. նոյեմբերի 21-23, Երևան, ISBN 978- 99941-73-71-6, էջ 344-363, տպաքանակ` 500:

39. Հայրապետյան Թ., 2012, Contes arme°niens, L’Oiseau d’Emeraude, Collecte’s par Tigrane A. Navassardian, Choisis et traduits par Le°on Ketcheyan, Contes du monde entier, «L’e°cole des loisirs», ISBN 978-2-211-20442-2, Paris, 126p. Հայ ժողովրդական հեքիաթների` Տ. Նավասարդյանի հավաքածուն` ֆրանսերեն թարգմանությամբ, թարգմանությունը` Լ. Քեթչյանի, հեքիաթների ընտրությունը և խորհրդատվությունը` Թ. Հայրապետյանի (էջ 8), տպաքանակ` 1000:

40. Հայրապետյան Թ., 2011, Указатели символов в армянских народных сказках // «Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXIV и XXXV среднеазиатско-кавказских чтений 2010-2011 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, ISBN 978-5-88431-239-5, с. 122-126, տպաքանակ` 200.

41. Հայրապետյան Թ., 2012, Ղարաբաղի առակախոս Պըլ Պուղու սոցիալ-քաղաքական երգիծանքը // Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2012թ., հունիս 24-հուլիս 1, Երևան-Ստեփանակերտ, Երևան, 2012, ԵՊՀ հրատ., ISBN 978-5-8084-1605-5, էջ 83-85, տպաքանակ` 300:

42. Հայրապետյան Թ., 2013, Фольклорные взаимосвязи между народами Северного Кавказа и Армении // «Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXVI и XXXVI среднеазиатско-кавказских чтений 2012-2013 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, ISBN 978-5-88431-234-0, с. 200-205, տպաքանակ` 200.

43. Հայրապետյան Թ., 2012-2013, Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա) // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 7-13, տպաքանակ` 200:

44. Հայրապետյան Թ., 2013, Նելլի Սադոյան, Ակունքներ, պատասխանատու խմբագիր` բ.գ.թ. Թամար Հայրապետյան, Խմբագրի կողմից, էջ 3-4, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1010-9, 124 էջ, տպաքանակ` 200:

45. Հայրապետյան Թ., 2013, Վան-Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ.-ի երկրորդ կեսի գրառումների) // Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի, 2010թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1003-1, էջ 306-313:

46. Հայրապետյան Թ., 2013, Շիրակի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XX դարի սկզբի գրառումների) // Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն, Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների դրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի, 2013թ., Երևան, «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1042-0, էջ 195-196:

47. Հայրապետյան Թ., 2013, Գրախոսություն, Հայերը, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 266-270:

48. Հայրապետյան Թ., 2014, Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Խմբագիրներ` Ս. Հարությունյան, Հ. Մարության, Ս. Հոբոսյան, Թ. Հայրապետյան, Լ. Աբրահամյան, Դերենիկ Վարդումյանի 90-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1075-8, էջ 375-383, տպաքանակ` 300:

49.Հայրապետյան Թ., 2014, Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես) // Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ, Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, սեպտեմբերի 16-19, 2012թ., Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., ISBN 978-9939-1-0085-2, էջ 113-128, տպաքանակ` 500:

50. Հայրապետյան Թ., 2014, Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ // ժ. 01. 05 «Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 49 էջ, տպաքանակ` 200: Պաշտպանությունը կայացել է 2014թ. մայիսի 30-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի 003 մասնագիտական խորհրդում:

51.Հայրապետյան Թ., 2014, «Սասնա ծռերի» և հայկական հեքիաթների կրոնաառասպելաբանական զուգահեռները // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1124-3, էջ 158-169, տպաքանակ` 200:

52. Հայրապետյան Թ., 2014, Խաչենագետի ներքնահովտի վերաբնակ հայության ենթաէթնիկ շերտերը. Վերամշակութայնացման հարցեր // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, խմբագիրներ` Ռ. Կարապետյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. Բարսեղյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1121-2, էջ 44-51, տպաքանակ` 100:

53. Հայրապետյան Թ., 2015, Գրախոսություն, Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (Վեպ-հուշագրություն), Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014, 500 էջ, Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 1, ISSN 0135-0536, էջ 284-291:

54. Հայրապետյան Թ., 2007, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 24, Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0712-3, 120 էջ, տպաքանակ` 300:

55. Հայրապետյան Թ., 2012, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. XVII, Երևան, հատորը կազմեց, առաջաբանը գրեց և տպագրության պատրաստեց Թ. Լ. Հայրապետյանը, ներածությունը` էջ 5-10, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0947-9, 840 էջ, տպաքանակ` 500:

56. Հայրապետյան Թ., 2014, Երգինքան իրեք խնձոր վեր ընգավ ու տասը խրատ: Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, Ղարաբաղի բարբառով, Երևան, ISBN 978-9939-51-656-1, 87 էջ, տպաքանակ` 500: Հեքիաթները հավաքեց, առաջաբանը գրեց, ծանոթագրեց և տպագրության պատրաստեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր Թամար Լազարի Հայրապետյան:

E-mail
tamar.hayrapetyan@gmail.com