Դիաննա Միրիջանյան

Dianna Mirijanyan

Դիաննա Միրիջանյան's picture
Scientific degree
PhD in History
Position
Junior researcher
Specialization
archaeologist
Employee of the institute since
2007
Research fields
Medieval archaeology, history and culture of Artsakh
Publications

1. Միրիջանյան Դ., Դրոշմազարդ կարասի բեկորներ Արմավիրի պեղումներից, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, էջ 307-311:
2. Միրիջանյան Դ., Զվարթնոցի ջնարակած խեցեղենը, «Էջմիածին», 2010, Ե, էջ 112-116:
3. Միրիջանյան Դ., Վաղ միջնադարյան շինարարական խեցեղենի մի տեսակի մասին, «Էջմիածին», 2010, ԺԱ, էջ 74-79:
4. Միրիջանյան Դ., Հակոբյան Ն., Փարպիի «Ս. Թարգմանիչք» եկեղեցու պեղումները, «Էջմիածին», 2011, Ե, էջ 82-87:
5. Միրիջանյան Դ., Ալեքսանյան Տ., Դաշտադեմի 2011թ. Պեղումները, «Էջմիածին», 2011, օգոստոս, էջ 102-106:
6. Միրիջանյան Դ., Բաբաջանյան Ա., Թեղենյաց վանքի խեցեղենը, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2013, N1, էջ 134-150:

1. Միրիջանյան Դ., Դրոշմազարդ կարասի բեկորներ Արմավիրի պեղումներից, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, էջ 307-311:
2. Միրիջանյան Դ., Զվարթնոցի ջնարակած խեցեղենը, «Էջմիածին», 2010, Ե, էջ 112-116:
3. Միրիջանյան Դ., Վաղ միջնադարյան շինարարական խեցեղենի մի տեսակի մասին, «Էջմիածին», 2010, ԺԱ, էջ 74-79:
4. Միրիջանյան Դ., Հակոբյան Ն., Փարպիի «Ս. Թարգմանիչք» եկեղեցու պեղումները, «Էջմիածին», 2011, Ե, էջ 82-87:
5. Միրիջանյան Դ., Ալեքսանյան Տ., Դաշտադեմի 2011թ. Պեղումները, «Էջմիածին», 2011, օգոստոս, էջ 102-106:
6. Միրիջանյան Դ., Բաբաջանյան Ա., Թեղենյաց վանքի խեցեղենը, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2013, N1, էջ 134-150:
7. Միրիջանյան Դ., Մելքոնյան Հ., Կարապետյան Ի., Հովհաննիսյան Հ., Ծաղկաձորի «Խաչեր» հնավայրի և դամբարանադաշտի 2007-2008թթ. պեղումները, «Էջմիածին», 2013, ԺԱ, էջ 91-101:
8. Միրիջանյան Դ., Բաբաջանյան Ա., Քոբայր վանական համալիրի զանգակատան պեղման աշխատանքների արդյունքները, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2014, N 1, էջ 155-163:
9. Միրիջանյան Դ., Հայաստանի վաղմիջնադարյան գերեզմանային կառույցների դասակարգման փորձ, Հաբիտուս Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, I, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2014, էջ 272-291:
10. Միրիջանյան Դ., Ուղեկցող նյութերով թաղումներ վաղմիջնադարյան Հայաստանում, Էջմիածին, 2014 N9, էջ 105-111:
11. Միրիջանյան Դ., Ալեքսանյան Ա., Հնագիտական ուսումնասիրություններ Արուճ հնավայրում, Բանբեր հայագիտության, 2014, N2-3, էջ 127-143:

Presentations

1. Mirijanyan D., 2009, Armenian ceramic in the cultural context of Western and Eastern Construction techniques, Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA, February 20-25.
2. Միրիջանյան Դ., 2014, Հայաստանի վաղմիջնադարյան գերեզմանային կառույցների դասակարգման փորձ, Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, I, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն, երիտասարդ գիտնականների 12-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 25-27 հոկտեմբեր:
Mirijanyan D., 2012, Attempt at Classifying the Early Medieval Burial Construction Types in Armenia, 10 th Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA, February 22-27.

1. Mirijanyan D., 2009, Armenian ceramic in the cultural context of Western and Eastern Construction techniques, Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA, February 20-25.
2. Միրիջանյան Դ., 2014, Հայաստանի վաղմիջնադարյան գերեզմանային կառույցների դասակարգման փորձ, Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, I, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն, երիտասարդ գիտնականների 12-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 25-27 հոկտեմբեր:
Mirijanyan D., 2012, Attempt at Classifying the Early Medieval Burial Construction Types in Armenia, 10 th Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA, February 22-27.
3. Միրիջանյան Դ., 2012, Վաղ միջնադարյան խեցեղենի մի տեսակի մասին, Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը, Երևան-Ստեփանակերտ, 24 հունիս-1հուլիս:
4. Միրիջանյան Դ., 2014, Տողի Մելիք Եգանի ընդունարանի պեղումները Արցախի մելիքական ապարանքների ուսումնասիրման համատեքստում, Մշակութային մտավոր ժառանգության պահպանության խնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները, Երևան, 6-10 հոկտեմբեր:
5. Միրիջանյան Դ., 2016, Վերապրուկային երևույթները վաղ քրիստոնեական թաղման ծեսում, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի ստեղծման 40-ամյակին (1976-2016) և նրա հիմնադիր, պրոֆեսոր Պարույր Մուրադյանի (1933-2011) մահվան 5-ամյակին, Երևան, 8-9 դեկտեմբեր:
6. Միրիջանյան Դ., Աղայան Ս., 2017, Գնթունյաց իշխանական տան տիրույթներն ըստ տապանաքարային վկայագրերի, Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 8-10 նոյեմբեր:
7. Միրիջանյան Դ., 2017, Կարենիսի վանքի Անդրեաս և Մատթեոս առաքյալների սարկոֆագ-մասունքարանը, ‹‹Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը›› միջազգային երկրորդ գիտաժողովը` նվիրված հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան, 7-8 դեկտեմբեր:

Phone
093 460244
E-mail
dianamirijanyan@iae.am