Դիաննա Միրիջանյան

Դիաննա Միրիջանյան

Դիաննա Միրիջանյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2007
Հետազոտությունների ոլորտները
Միջնադարյան հնագիտություն, Արցախի պատմություն և մշակույթ
Գիտական հրապարակումները

1. Միրիջանյան Դ., Դրոշմազարդ կարասի բեկորներ Արմավիրի պեղումներից, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, էջ 307-311:
2. Միրիջանյան Դ., Զվարթնոցի ջնարակած խեցեղենը, «Էջմիածին», 2010, Ե, էջ 112-116:
3. Միրիջանյան Դ., Վաղ միջնադարյան շինարարական խեցեղենի մի տեսակի մասին, «Էջմիածին», 2010, ԺԱ, էջ 74-79:
4. Միրիջանյան Դ., Հակոբյան Ն., Փարպիի «Ս. Թարգմանիչք» եկեղեցու պեղումները, «Էջմիածին», 2011, Ե, էջ 82-87:
5. Միրիջանյան Դ., Ալեքսանյան Տ., Դաշտադեմի 2011թ. Պեղումները, «Էջմիածին», 2011, օգոստոս, էջ 102-106:
6. Միրիջանյան Դ., Բաբաջանյան Ա., Թեղենյաց վանքի խեցեղենը, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2013, N1, էջ 134-150:

1. Միրիջանյան Դ., Դրոշմազարդ կարասի բեկորներ Արմավիրի պեղումներից, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, էջ 307-311:
2. Միրիջանյան Դ., Զվարթնոցի ջնարակած խեցեղենը, «Էջմիածին», 2010, Ե, էջ 112-116:
3. Միրիջանյան Դ., Վաղ միջնադարյան շինարարական խեցեղենի մի տեսակի մասին, «Էջմիածին», 2010, ԺԱ, էջ 74-79:
4. Միրիջանյան Դ., Հակոբյան Ն., Փարպիի «Ս. Թարգմանիչք» եկեղեցու պեղումները, «Էջմիածին», 2011, Ե, էջ 82-87:
5. Միրիջանյան Դ., Ալեքսանյան Տ., Դաշտադեմի 2011թ. Պեղումները, «Էջմիածին», 2011, օգոստոս, էջ 102-106:
6. Միրիջանյան Դ., Բաբաջանյան Ա., Թեղենյաց վանքի խեցեղենը, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2013, N1, էջ 134-150:
7. Միրիջանյան Դ., Մելքոնյան Հ., Կարապետյան Ի., Հովհաննիսյան Հ., Ծաղկաձորի «Խաչեր» հնավայրի և դամբարանադաշտի 2007-2008թթ. պեղումները, «Էջմիածին», 2013, ԺԱ, էջ 91-101:
8. Միրիջանյան Դ., Բաբաջանյան Ա., Քոբայր վանական համալիրի զանգակատան պեղման աշխատանքների արդյունքները, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2014, N 1, էջ 155-163:
9. Միրիջանյան Դ., Հայաստանի վաղմիջնադարյան գերեզմանային կառույցների դասակարգման փորձ, Հաբիտուս Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, I, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2014, էջ 272-291:
10. Միրիջանյան Դ., Ուղեկցող նյութերով թաղումներ վաղմիջնադարյան Հայաստանում, Էջմիածին, 2014 N9, էջ 105-111:
11. Միրիջանյան Դ., Ալեքսանյան Ա., Հնագիտական ուսումնասիրություններ Արուճ հնավայրում, Բանբեր հայագիտության, 2014, N2-3, էջ 127-143:

Էլ․ փոստ
dianamirijanyan@iae.am