Մարիամ Ամիրյան

Մարիամ Ամիրյան

Մարիամ Ամիրյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
մագիստրոս
Պաշտոն
Լաբորանտ
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2014
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթը
Գիտական հրապարակումները

-

-

Էլ․ փոստ
amiryanm@iae.am