Արսեն Բոբոխյան

Արսեն Բոբոխյան

Արսեն Բոբոխյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1998
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզի և երկաթի դարերի հնագիտություն
Գիտական հրապարակումները

1. Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. կենսամատենագիտություն, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան 2001 (85 էջ):
2. Բրոնզեդարյան Հայաստանի երաժշտական գործիքները, Շնորհ ի վերուստ. առասպել, ծես և պատմություն, Հոդվածների ժողովածու նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին, Ա. Պետրոսյան (խմբ.), Երևան 2008, 240-261:
3. Վասպուրականը Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզ-երկաթեդարյան մշակութային զարգացումների համակարգում, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Գիրք I - Վան, Մարության Հ.Տ. (խմբ.), Երևան 2013, 25-47:
4. Հարքը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում. առասպել, պատմություն, հնագիտություն, Հայկազունիներ, Բարխուդարյան Վ., Հակոբյան Հ., Քոսյան Ա., Ղազարյան Ռ., Շահնազարյան Ա. (խմբ.), Երևան 2013, 91-96:

1. Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. կենսամատենագիտություն, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան 2001 (85 էջ):
2. Բրոնզեդարյան Հայաստանի երաժշտական գործիքները, Շնորհ ի վերուստ. առասպել, ծես և պատմություն, Հոդվածների ժողովածու նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին, Ա. Պետրոսյան (խմբ.), Երևան 2008, 240-261:
3. Վասպուրականը Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզ-երկաթեդարյան մշակութային զարգացումների համակարգում, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Գիրք I - Վան, Մարության Հ.Տ. (խմբ.), Երևան 2013, 25-47:
4. Հարքը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում. առասպել, պատմություն, հնագիտություն, Հայկազունիներ, Բարխուդարյան Վ., Հակոբյան Հ., Քոսյան Ա., Ղազարյան Ռ., Շահնազարյան Ա. (խմբ.), Երևան 2013, 91-96:
5. Աղթիքի նորահայտ վիշապաքարը և Տայքի դերը Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային զարգացումներում, Հաբիտուս. մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ I, Երևան 2014, 252-260:
6. Kommunikation und Austausch im Hochland zwischen Kaukasus und Taurus, ca. 2500-1500 v. Chr., British Archaeological Reports 1853, Oxford 2008 (674 էջ):
7. Identifying Balance Weights and Weight Systems in Bronze Age Troia: Preliminary Reflections, in: Weights in Context. Bronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean - Chronology, Typology, Material and Archaeological Context, Alberti M.-E., Ascalone E., Peyronel L. (ed.), Roma 2006, 71-125.
8. Trading Implements at Early Troy, Anatolian Studies 59, London 2009, 19-50.
9. Schelle und Rassel, § 3 Schellen aus Metall, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 12/1-2, Berlin - New York 2009, 139-141.
10. L’Arménie préouratéenne: L’apparition des villes, Les douze capitales d’Arménie, Donabédian P., Mutafian Cl., (éd.), Paris 2010, 284-293.

Զեկուցումներ

-

-

Այլ

Ներկայումս իրականացնում է պեղումներ Սոթք և Մարգահովիտ բրոնզ-երկաթեդարյան բնակավայրերում և Տիրինկատար սրբավայրում (Արագած լեռան հարավային բարձունք):

Հեռախոս
093-771562
Էլ․ փոստ
arsenbobokhyan@yahoo.com