Աննա Խեչոյան

Աննա Խեչոյան

Աննա Խեչոյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
ասպիրանտ
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
արվեստաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2008
Հետազոտությունների ոլորտները
ժայռարվեստ
Արվեստի տեսություն և պատմություն
Նախնադարյան արվեստի պատմություն
Այլ

2003 թ․-ից մասնակցում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի արշավախմբերի գիտահետազոտական-հետախուզական աշխատանքներին Հայաստանի նախնադարյան արվեստի ուսումնասիրության շրջանակներում:

Հեռախոս
+ 374 10287683, +374 94287683
Էլ․ փոստ
annakhechoyan@gmail.com