Լիլիթ Սիմոնյան

Լիլիթ Սիմոնյան

Լիլիթ Սիմոնյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Արխիվի վարիչ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2009
Էլ․ փոստ
info@iae.am