Բանահյուսության տեսության և պատմության բաժին

Աշխատակազմ

Աննա Պողոսյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արմեն Պետրոսյան Ավագ գիտաշխատող
Արմեն Սարգսյան Ավագ գիտաշխատող
Արուսյակ Սահակյան Ավագ գիտաշխատող
Էսթեր Խեմչյան Ավագ գիտաշխատող
Լուսինե Ղռեջյան Գիտաշխատող
Հակոբ Չոլաքյան Ավագ գիտաշխատող
Մարինե Խեմչյան Կրտսեր գիտաշխատող
Սերգեյ Վարդանյան Գիտաշխատող
Սվետլանա Վարդանյան Ավագ գիտաշխատող
Վերժինե Սվազլյան Առաջատար գիտաշխատող
Տորք Դալալյան Ավագ գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Բանահյուսության տեսության և պատմության բաժին