Արգամ Երանոսյան

Արգամ Երանոսյան

Արգամ Երանոսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
մագիստրոս
Պաշտոն
Ավագ լաբորանտ
Մասնագիտություն
Մշակույթային մարդաբանություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2016
Էլ․ փոստ
yeranosyan@iae.am