Smbat Hakobyan

Սմբատ Հակոբյան

Smbat Hakobyan-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Մագիստրոս
Պաշտոն
Լաբորանտ
Մասնագիտություն
Մշակութային մարդաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2013
Հետազոտությունների ոլորտները
Թաղման ծես
Ծեսերի տեսություն
Դիսկուրս վերլուծություն
Գիտական հրապարակումները
  1. Վիշապագորգերի առասպելաբանական մեկնաբանման փորձ // Հայոց գորգագործական մշակույթը. Հանրապետական առաջին գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 46-47:
  2. Դիտարկումներ վիշապ քարակոթողների մասին // Հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 210-2014:
  3. Զազաների ազգաբանական և ազգագրական նկարագիրը // Գիտական հոդվածնեի ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 173-179:
  4. Քննարկում Լևոն Աբրահամյանի, Յուլիա Անտոնյանի, Համլետ Մելքումյանի, Ալինա Պողոսյանի, Գայանե Շագոյանի հետ, թեման՝ Պրովինցիալը և բնիկը գիտության մեջ (ռուսերեն) Антропологический форум, Санкт-Петеребург, 2013, № 19, էջ 189-214:
  1. Վիշապագորգերի առասպելաբանական մեկնաբանման փորձ // Հայոց գորգագործական մշակույթը. Հանրապետական առաջին գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 46-47:
  2. Դիտարկումներ վիշապ քարակոթողների մասին // Հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 210-2014:
  3. Զազաների ազգաբանական և ազգագրական նկարագիրը // Գիտական հոդվածնեի ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 173-179:
  4. Քննարկում Լևոն Աբրահամյանի, Յուլիա Անտոնյանի, Համլետ Մելքումյանի, Ալինա Պողոսյանի, Գայանե Շագոյանի հետ, թեման՝ Պրովինցիալը և բնիկը գիտության մեջ (ռուսերեն) Антропологический форум, Санкт-Петеребург, 2013, № 19, էջ 189-214:
Էլ․ փոստ
smbathakobyan@iae.am