Vahe Boyajian

Վահե Բոյաջյան

Vahe Boyajian-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Իրանագիտություն, սոցիալական մարդաբանություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2013
Հետազոտությունների ոլորտները
Իրանական ազգաբանություն և ազգագրություն
Բարբառագիտություն
Ցեղակլանային հանրույթներ
Մերձավոր Արևելքի, Միջին Ասիայի, Աֆղանստանի էթնոդավանական խմբեր
Այլ

Անհատական թեմա՝ Ֆորմալ և մշակութային սահմանը որպես սուբէթնոմշակութային ինքնությունների ձևավորման միջոց կամ նոր ինքնության առաջացում։

Էլ․ փոստ
vaheboyajian@iae.am