Քրիստինե Պապիկյան

Քրիստինե Պապիկյան

Քրիստինե Պապիկյան-ի նկարը
Պաշտոն
Ավագ լաբորանտ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2013
Էլ․ փոստ
email@iae.am