Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին

Աշխատակազմ

Աննա Խեչոյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արա Պետրոսյան Ավագ լաբորանտ
Արամ Գևորգյան Առաջատար գիտաշխատող
Արթուր Պետրոսյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արմինե Հարությունյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արսեն Բոբոխյան Ավագ գիտաշխատող
Բորիս Գասպարյան Գիտաշխատող
Գարեգին Թումանյան Ավագ գիտաշխատող
Ինեսա Հովսեփյան Կրտսեր գիտաշխատող
Իրեն Քալանթարյան Կրտսեր գիտաշխատող
Լիլիթ Տեր-Մինասյան Կրտսեր գիտաշխատող
Լևոն Պետրոսյան Առաջատար գիտաշխատող
Հարություն Վանյան Ասպիրանտ
Մարիամ Ամիրյան Լաբորանտ
Նորա Ենգիբարյան Գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին