Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին

Աշխատակազմ

Աննա Խեչոյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արամ Գևորգյան Առաջատար գիտաշխատող
Արթուր Պետրոսյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արմինե Հարությունյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արսեն Բոբոխյան Առաջատար գիտաշխատող
Բենիկ Երիցյան Ավագ գիտաշխատող
Բենիկ Վարդանյան Կրտսեր գիտաշխատող
Բորիս Գասպարյան Գիտաշխատող
Գարեգին Թումանյան Ավագ գիտաշխատող
Ինեսա Հովսեփյան Կրտսեր գիտաշխատող
Իրեն Քալանթարյան Կրտսեր գիտաշխատող
Լիլիթ Տեր-Մինասյան Կրտսեր գիտաշխատող
Լևոն Պետրոսյան Առաջատար գիտաշխատող
Կարեն Ազատյան Ավագ լաբորանտ
Հայկ Հայդոսյան Լաբորանտ
Subscribe to RSS - Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին