Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ազգագրագետ, աստվածաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2012
Հետազոտությունների ոլորտները
Տոնածիսական մշակույթ
Գիտական հրապարակումները

1․ Վարդավառի տոնակատարությունը և Անգեղակոթի Սուրբ Վարդան Զորավար եկեղեցին, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, «Գիտություն» հրատ․, Երևան, 2010, էջ 298-305։ 
2․ Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գեղարքունիքում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ․ հրատ․, Երևան, 2011, էջ 336-57։ 
3․ Շիրակի վարդավառյան ուխտավայրերը (համառոտ նկարագիր), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, XV, «Գիտություն» հրատ․, Երևան, 2012, էջ 159-68։ 

1․ Վարդավառի տոնակատարությունը և Անգեղակոթի Սուրբ Վարդան Զորավար եկեղեցին, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, «Գիտություն» հրատ․, Երևան, 2010, էջ 298-305։ 
2․ Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գեղարքունիքում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ․ հրատ․, Երևան, 2011, էջ 336-57։ 
3․ Շիրակի վարդավառյան ուխտավայրերը (համառոտ նկարագիր), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, XV, «Գիտություն» հրատ․, Երևան, 2012, էջ 159-68։ 
4․Աստվածաբանության և Վարդավառի հիսնակաց պահքերը, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, «Գիտություն» հրատ․, Երևան, 2013, էջ 146-49։ 
5․Վարդավառը Շիրակում (ավանդույթ և արդիականություն), Հայ աստվածաբան /գիտական հոդվածների ժողովածու/, Ե, ԵՊՀ հրատ․, Երևան, 2013, էջ 209-27։ 
6․ Նավասարդից մինչև Պայծառակերպություն, Հայ աստվածաբան /գիտական հոդվածների ժողովածու/, Ե, ԵՊՀ հրատ․, Երևան, 2013, էջ 228-42։   

Էլ․ փոստ
hasmikabrahamyan@yandex.ru