Սուսաննա Ադամյան

Սուսաննա Ադամյան

Սուսաննա Ադամյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
-
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
վիմագրագետ, հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2006
Հետազոտությունների ոլորտները
վիմագրություն, միջնադարյան հնագիտություն
Գիտական հրապարակումները

Մեսրոպ արքեպսկոպոս Սմբատյանցի վմագրագիտական գործունեությունը, Էջմիածին, 2007, ԺԱ, հոկտեմբեր, էջ 103-110:

Ախալցխայի նորահայտ արձանագրությունները, Տարեգիրք (Պատմություն և հասարակագիտություն), I, ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, 2015:
Նորահայտ արձանագրություններ Ծուղրութից, Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, 3, ՀՀ ԳԱԱ,  Երևան, 2007, էջ 90-95:

Սեպագիր և այլալեզու արձանագրությունները Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի աշխատություններում, Մերձավոր Արևելք, 5, (պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ), Երևան, 2008, էջ 169-177:

Նորահայտ արձանագրություններ Մեծ Այրում բնակավայրից, Հաբիտուս, Մարդաբանություն և հնագիտություն, I, Երևան, , ՀՀ ԳԱԱ,  2014, էջ 349-357:

Մեսրոպ արքեպսկոպոս Սմբատյանցի վմագրագիտական գործունեությունը, Էջմիածին, 2007, ԺԱ, հոկտեմբեր, էջ 103-110:

Ախալցխայի նորահայտ արձանագրությունները, Տարեգիրք (Պատմություն և հասարակագիտություն), I, ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, 2015:
Նորահայտ արձանագրություններ Ծուղրութից, Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, 3, ՀՀ ԳԱԱ,  Երևան, 2007, էջ 90-95:

Սեպագիր և այլալեզու արձանագրությունները Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի աշխատություններում, Մերձավոր Արևելք, 5, (պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ), Երևան, 2008, էջ 169-177:

Նորահայտ արձանագրություններ Մեծ Այրում բնակավայրից, Հաբիտուս, Մարդաբանություն և հնագիտություն, I, Երևան, , ՀՀ ԳԱԱ,  2014, էջ 349-357:

Այլ

Գեղարքունիքի մարզի վիմագրերի ուսումնասիրում

Հեռախոս
093 39 55 10
Էլ․ փոստ
susanik23ad05@mail.ru