Ավետիս Գրիգորյան

Ավետիս Գրիգորյան

Ավետիս Գրիգորյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
մագիստրոս, հայցորդ
Պաշտոն
Հայցորդ
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2017
Հետազոտությունների ոլորտները
Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտություն, պատմություն, նյութական եւ հոգեւոր մշակույթ։
Էլ․ փոստ
grigoryan.avetis.9@gmail.com