Hasmik Galstyan

Հասմիկ Գալստյան

Hasmik Galstyan-ի նկարը
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2008
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները

1. Գալստյան Հ., 2006, Վահրամաբերդ գյուղի քնարական բանահյուսությունը. Մանիներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, հ.  IX, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Գյումրի, ISBN 5-8080-0504-3, էջ 186-189:
2. Գալստյան Հ., 2007, Երգիծական բանահյուսության արդի գրառումներ Վահրամաբերդից, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, էջ 267-272:
3. Գալստյան Հ., 2007, Սնահավատական զրույցներ (ըստ Վահրամաբերդ գյուղի սուրբ գրքերի վերաբերյալ պատմությունների), ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդական մշակույթ, հ. XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 28-37: 

1. Գալստյան Հ., 2006, Վահրամաբերդ գյուղի քնարական բանահյուսությունը. Մանիներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, հ.  IX, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Գյումրի, ISBN 5-8080-0504-3, էջ 186-189:
2. Գալստյան Հ., 2007, Երգիծական բանահյուսության արդի գրառումներ Վահրամաբերդից, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, էջ 267-272:
3. Գալստյան Հ., 2007, Սնահավատական զրույցներ (ըստ Վահրամաբերդ գյուղի սուրբ գրքերի վերաբերյալ պատմությունների), ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդական մշակույթ, հ. XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 28-37: 
4. Գալստյան Հ.,  2011, Սատանան հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, հ.XIV, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, ISBN 978-5-8080-0890-8, էջ 92-105:
5. Գալստյան Հ., 2012, Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները, ՀՀ ԳԱԱ Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան,  3 (191), էջ 162-168:

Էլ․ փոստ
info@iae.am