Հայկ Հայդոսյան

Հայկ Հայդոսյան

Հայկ Հայդոսյան-ի նկարը
Պաշտոն
Լաբորանտ
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2017
Հետազոտությունների ոլորտները
Միջին քարեդար
Զեկուցումներ
  1. Айдосян А. 2017. Раскопки производственного комплекса около древних виноградников у каньона р. Гнишикадзор. Международной летней школы арйеологов гасударств участников СНГ на города древнего, Республика Таджикистан, Хулбука, 02.08.2017
  2. Հայդոսյան Հ. 2017. Հայաստանի միջին պալեոլիթի բնակչության կողմից կենսաապահովման ռեսուրսների շահագործման օրինաչափությունները: Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 08.11.2017
  1. Айдосян А. 2017. Раскопки производственного комплекса около древних виноградников у каньона р. Гнишикадзор. Международной летней школы арйеологов гасударств участников СНГ на города древнего, Республика Таджикистан, Хулбука, 02.08.2017
  2. Հայդոսյան Հ. 2017. Հայաստանի միջին պալեոլիթի բնակչության կողմից կենսաապահովման ռեսուրսների շահագործման օրինաչափությունները: Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 08.11.2017
Հեռախոս
+(374) 77 82 46 20
Էլ․ փոստ
haykhay@rambler.ru