Աննա Խեչոյան

Anna Khechoyan

Աննա Խեչոյան's picture
Scientific degree
Master of History, PhD candidate
Position
Junior researcher
Specialization
art specialist
Employee of the institute since
2008
Research fields
Rock art paintings
Theory and history of art
history of ancient art
Presentations

Խեչոյան Ա., Գասապարյան Բ., 2008 , Գեղարվեստապատկերային մտածելակերպի արտահայտման միջոցները ժայռարվ

Խեչոյան Ա., Գասապարյան Բ., 2008 , Գեղարվեստապատկերային մտածելակերպի արտահայտման միջոցները ժայռարվեստում, Հայագիտական և Իրանագիտական առաջին միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Իրան, Նոյեմբեր 10-11:

Additional Info

2003 թ.-ից մասնակցում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի արշավախմբերի գիտահետազոտական-հետախուզական աշխատանքներին Հայաստանի նախնադարյան արվեստի ուսումնասիրության շրջանակներում:
2009 թվականից հայ- անգլիական համատեղ «Ուղտասար ժայռապատկերային նախագիծ»-ի համաղեկավար http://ughtasarrockartproject.org/

Phone
+ 374 10287683, +374 94287683
E-mail
annakhechoyan@yahoo.com