Հայկ Հակոբյան

Hayk Hakobyan

Հայկ Հակոբյան's picture
Scientific degree
Doctor of Philosophy (Ph.D) in History
Position
Junior researcher
Specialization
theologist
Employee of the institute since
2009
Research fields
Epigraphy, history of Armenian church, source study
Publications

"Մենագրություններ, ժողովածուներ, գրքեր
     Иосиф Орбели, Надписи Гандзасара и hАвоцптука, собрал и подготовил к печати к. и. н. Айк Акопян, редактор д., проф. Левон Саргсян, 2015. 

Հոդվածներ, զեկուցումներ

"Մենագրություններ, ժողովածուներ, գրքեր
     Иосиф Орбели, Надписи Гандзасара и hАвоцптука, собрал и подготовил к печати к. и. н. Айк Акопян, редактор д., проф. Левон Саргсян, 2015. 

Հոդվածներ, զեկուցումներ

1. Սևավանա վանքի նորոգչական աշխատանքները 17-րդ դարում, Ժամանակակից մարտահրավերներ, Միջբուհական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 71-77, 2010:
2. Սրբադասման կարգը հայոց մեջ, Էջմիածին, 2011, Ե, էջ 53-59:
3. Եսայու «Ավետարանը» կանոնի՞կ, թե՞ պարականոն, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 4., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 378-382:
4. Հ. Հակոբյան, Եկեղեցուն նվիրատվություն կատարալու ևս մի պատճառ//Հաբիտուս. Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, I, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն (25-27 հոկտեմբեր, 2010, միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 332-337:
5. «Աշխարհիկ միաբանների» ինստիտուտը միջնադարյան Հայաստանում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, շարք 1, համար 2, (143), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 19-28: 
6. Պատարագների փոխհատուցման խնդիրը, Ակունք, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 60-64:
7. Հ. Հակոբյան, Մեղքերի թողության երևույթի մի առանձնահատկու - թյուն միջնադարյան աղբյուրներում// Ակունք, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 51-59:
8. Պատարագների պատվիրման առանձնահատկությունները, Էջմիածին, 2015, Ե, էջ 112-121:
9. Հանգուցյալ նվիրատվության կամ «միաբանվելու» մի նվիրագիր, Էջմիածին, Թ, էջ 98-104:

Additional Info

Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայի արխիվի Սանկտ-Պետերբուրգյան մասնաճյուղի հետ համատեղ աշխատանքներ են տարվում հրատարակության պատրաստելու Հովսեփ Օրբելու ու Նիկողայոս Մառռի արխիվի հայագիտական հատվածի հրատարակումը ապահովելու համար:

E-mail
hayk.hakobyan.88@mail.ru