Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձանց (ֆիզիկական և իրավաբանական) անվանումներ Հայաստանում արդի փուլում

Ուսումնասիրվելու են արտադրող, սպասարկող և ծառայություններ մատուցող անհատներն ու կազմակերպությունները:

 

Նիկոլ Մագարյան