Արուսյակ Սահակյան

Arusyak Sahakyan

Արուսյակ Սահակյան's picture
Scientific degree
PhD
Position
Senior researcher
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
2000
Research fields
"Sasna Tsrer" National Epic
Song and Dance
Ritual and Feast
Armenian Women's Character in Mythologic, Novelic and Lyric Genres
Armenian Women's Role and Status in Family and Social Life: Comparison of Traditional and Contemporary Characters
Publications

1. Սահակյան Ա.,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, ժողովրդական վեպի պատումների համեմատական քննություն. Մենագրություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 189 էջ:
2. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. ,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ», Գ հատոր, ժողովածու, նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 582 էջ: 
3. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. , «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»,  Դ հատոր, ժողովածու, արխիվային անտիպ պատումների հայտնաբերող,  նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 582 էջ:  
4. Սահակյան Ա.,  Փահլեւանեան Ա., «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»  դիւցազնավէպ, առասպելական ընդերք, վիպական կառոյց, վիպասանական եղանակ, մենագրություն, «Դրազարկ» հրատարակչություն, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Փաստենա, 1996, 122 էջ:

1. Սահակյան Ա.,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, ժողովրդական վեպի պատումների համեմատական քննություն. Մենագրություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 189 էջ:
2. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. ,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ», Գ հատոր, ժողովածու, նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 582 էջ: 
3. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. , «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»,  Դ հատոր, ժողովածու, արխիվային անտիպ պատումների հայտնաբերող,  նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 582 էջ:  
4. Սահակյան Ա.,  Փահլեւանեան Ա., «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»  դիւցազնավէպ, առասպելական ընդերք, վիպական կառոյց, վիպասանական եղանակ, մենագրություն, «Դրազարկ» հրատարակչություն, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Փաստենա, 1996, 122 էջ:
5. Սահակյան Ա., Փահլեւանեան Ա.,  ԹԱԼԻՆ Հայկական ժողովրդական երգեր և նվագներ, Մատենաշար, ժողովածու, գրառող և կազմող, դասագիրք-ձեռնարկ երաժշտական հաստատությունների համար, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1984, 215 էջ: 
6. Սահակյան Ա., Փահլեւանեան Ա., ԹԱԼԻՆ,  երկրորդ հրատարակություն, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 199 էջ: 
7. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական ժողովրդական երգեր և նվագներ», Մատենաշար, ժողովածու, ԱՆԻ, Ա հատ., գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող`  Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2010, 160 էջ: Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ 
8. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական ժողովրդական երգեր և նվագներ», ժողովածու, ԱՆԻ, Բ հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակ-չություն, Երևան, 2011:Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ: 
9.  Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ», ժողովածու, ԱՆԻ, Գ հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող`  Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 160 էջ:Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ 
10. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ», ժողովածու, ԱՆԻ, Դ հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող`  Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 160 էջ:Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ 
11. Սահակյան Ա.,  «Հայ ավանդական երաժշտություն», Մատենաշար, Ալաշկերտի ավանդական երգեր, 60 պարերգ, գրառող` Արամ Քոչարյան,  1941 թ., վերծանող և կազմող` Մարգարիտ Սարգսյան, բանաստեղծության վերծանող և խմբագիր` Արուսյակ Սահակյան, «Ամրոց գրուպ» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 103 էջ: Համահեղինակ` Մարգարիտ Սարգսյան` երաժշտագետ-բանագետ:
12. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական  երգեր և նվագներ», ժողովածու, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, Ա հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան,  վերծանող` Ալինա Փահլեվանյան, Ջեննի Ասատրյան, Արուսյակ Սահակյան, կազմող` Արուսյակ Սահակյան և Ջեննի Ասատրյան, «Ամրոց գրուպ» հրատարակչություն, Երևան, 2015, 200 էջ: Համահեղինակներ` Ալինա Փահլևանյան, Ջեննի Ասատրյան` երաժշտագետ-բանագետներ: 
13. Սահակյան Ա.,   «Հայ ժողովրդական  երգեր և նվագներ», ժողովածու,  ԱՊԱՐԱՆ, Դ հատոր, գրառող` Արուսյակ Սահակյան և Անահիտ Գևորգյան,  վերծանող և կազմող` Արուսյակ Սահակյան և Անահիտ Գևորգյան, «Ամրոց գրուպ» հրատարակչություն, Երևան, 2015, 200 էջ: Համահեղինակ` Անահիտ Գևորգյան` երաժշտագետ-բանագետ: 
14. Սահակյան Ա., Բանահյուսություն, ոչ մասնագիտական դասընթաց Մանկավարժական ուսումնարանի առաջին կուրսի համար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսուցչաց միության «Դպիր» գիտամանկավարժական ամսագիր, 1997, թիվ 1-2, էջ 63-68: Համահեղինակ` «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր:
15. Սահակյան Ա.,   ԱՐՏՈՒՏԻԿ, ՆԱԽՇՈՒՆ ՏՈՏԻԿ, ժողովածու, գրական բանաստեղծություններ  և բանահյուսական նմուշների մշակումներ, դպրոցական կրտսեր և միջին տարիքի համար, Արուսյակ Սահակյան` 23 բանահյուսական նմուշի մշակում, կազմող` Յուրի Սահակյան, «Արևիկ» հրատարակչություն, 1984, 78 էջ:Համահեղինակ` Յուրի Սահակյան:  
16. Սահակյան Ա.,  ԱՐՏՈՒՏԻԿ, ՆԱԽՇՈՒՆ ՏՈՏԻԿ, երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, Արուսյակ Սահակյան` 26 բանահյուսական նմուշի մշակում, կազմող` Յուրի Սահակյան, «Էդիթ-Պրինտ» հրատ., 2008, 84 էջ: Համահեղինակ` Յուրի Սահակյան:
17. Սահակյան Ա.,  ՊԱՐԵՐԳ, Առաջին տասնյակ Գրառող, մշակող և կազմող. դասագիրք-ձեռնարկ նախադպրոցական տարիքի համար, «Նորք» գրատուն, 2004, 25 էջ: Համահեղինակ` Մարգարիտ Սարգսյան` երաժշտագետ-նոտագրող:
18.  Սահակյան Ա.,  ՊԱՐԵՐԳ, Առաջին տասնյակ, նույնը, արևմտահայերեն տարբերակ, Սփյուռքի պատվերով, «Նորք» գրատուն, 2004, 25 էջ: 
19.Սահակյան Ա.,  ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ, ժողովածու, գրական բանաստեղծություններ  և բանահյուսական նմուշների մշակումներ, դպրոցական կրտսեր և միջին տարիքի համար, Արուսյակ Սահակյան` 183 բանահյուսական նմուշի մշակում, կազմող` Յուրի Սահակյան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, 263 էջ: Համահեղինակ` Յուրի Սահակյան:

E-mail
arusyak.sahakyan@iae.am