Լևոն Մարգարյան

Levon Margaryan

Լևոն Մարգարյան's picture
Scientific degree: 
master
Position: 
Ասպիրանտ
Senior laborant
Specialization: 
anthropologist
Employee of the institute since: 
2013
Research fields: 
Հանրային տարածքների փոխակերպումները արդի Երևանում
Additional Info: 

Արտադրությունից կտրված՝ առկա ասպիրանտ, մասնագիտությունը՝ Է.00.04 «Ազգագրություն», ժամկետը՝ 2013թ. հունիսի 17- մինչև 2016թ., Թեման՝ «Հանրային տարածքների փոխակերպումները արդի Երևանում», Թեման հաստատվել է 19.12.2013թ., գիտական ղեկավար` պ.գ.թ. Աղասի Զավենի Թադևոսյան:

E-mail: 
levon.margaryan@iae.am