Լևոն Մարգարյան

Levon Margaryan

Լևոն Մարգարյան's picture
Scientific degree
master
Position
Ասպիրանտ
Senior laborant
Specialization
anthropologist
Employee of the institute since
2013
Research fields
Հանրային տարածքների փոխակերպումները արդի Երևանում
Additional Info

Արտադրությունից կտրված՝ առկա ասպիրանտ, մասնագիտությունը՝ Է.00.04 «Ազգագրություն», ժամկետը՝ 2013թ. հունիսի 17- մինչև 2016թ., Թեման՝ «Հանրային տարածքների փոխակերպումները արդի Երևանում», Թեման հաստատվել է 19.12.2013թ., գիտական ղեկավար` պ.գ.թ. Աղասի Զավենի Թադևոսյան:

E-mail
levon.margaryan@iae.am