Նարեկ Գալստյան

Narek Galstyan

Նարեկ Գալստյան's picture
Scientific degree
PhD in History
Position
Junior researcher
Specialization
Political Scientist
Employee of the institute since
2012
Research fields
Civil Society
NGO
Ethnocultural processes
Publications

1. Galstyan N. M. Problems of Public Organizations in RA Realizing Ethnic-Cultural Functions. Bulletin of Social Sciences, № 1. Yerevan 2009, pp. 165-172.
2. Galstyan N. M. The Role of Social Organizations of RA Ethnic Minorities in Retaining Identity. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2010, pp. 212-226
3. Peculiarities of Public Organizations Formation in the Republic of Armenia./ Tradition and Modernity in Armenian Culture. Galstyan N. M. "Gitutyun" Publishing House,Yerevan 2010, pp. 59-68:
4. Galstyan N. M. Ethnocultural Factors in the Formation of RA Civil Society. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2011, pp. 255-268

1. Galstyan N. M. Problems of Public Organizations in RA Realizing Ethnic-Cultural Functions. Bulletin of Social Sciences, № 1. Yerevan 2009, pp. 165-172.
2. Galstyan N. M. The Role of Social Organizations of RA Ethnic Minorities in Retaining Identity. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2010, pp. 212-226
3. Peculiarities of Public Organizations Formation in the Republic of Armenia./ Tradition and Modernity in Armenian Culture. Galstyan N. M. "Gitutyun" Publishing House,Yerevan 2010, pp. 59-68:
4. Galstyan N. M. Ethnocultural Factors in the Formation of RA Civil Society. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2011, pp. 255-268
5. Galstyan N. M. Compatriotic Unions and the Peculiarities of the Civil Society Formation in Armenia. Bulletin of Social Sciences, № 1. Yerevan 2013, pp. 254-266
6. Galstyan N. M. The Problem of Civil Society Model Formation in Ethno-cultural Context in Armenia. Bulletin of Social Sciences, № 2. Yerevan 2014, pp. 150-160.

Presentations

Գալստյան Ն. Մ., Տարածքային կառավարմ անառանձնահատկություն ներն Արևելյան գործընկերության երկրներում, Լեհաստան, Կրակով, 2015 թ., նոյեմբերի 18:

Գալստյան Ն. Մ., Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում, Ավանդականը և արդիականը hայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XV հանրապետական գիտաժողով նվիր­ված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան----

Գալստյան Ն. Մ., Տարածքային կառավարմ անառանձնահատկություն ներն Արևելյան գործընկերության երկրներում, Լեհաստան, Կրակով, 2015 թ., նոյեմբերի 18:

Գալստյան Ն. Մ., Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում, Ավանդականը և արդիականը hայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XV հանրապետական գիտաժողով նվիր­ված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան----

E-mail
narek.galstyan@gmail.com