Նարեկ Գալստյան

Narek Galstyan

Նարեկ Գալստյան's picture
Scientific degree: 
PhD in History
Position: 
Junior researcher
Specialization: 
Political Scientist
Employee of the institute since: 
2012
Research fields: 
Civil Society
NGO
Ethnocultural processes
Publications: 

1. Galstyan N. M. Problems of Public Organizations in RA Realizing Ethnic-Cultural Functions. Bulletin of Social Sciences, № 1. Yerevan 2009, pp. 165-172.
2. Galstyan N. M. The Role of Social Organizations of RA Ethnic Minorities in Retaining Identity. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2010, pp. 212-226
3. Peculiarities of Public Organizations Formation in the Republic of Armenia./ Tradition and Modernity in Armenian Culture. Galstyan N. M. "Gitutyun" Publishing House,Yerevan 2010, pp. 59-68:
4. Galstyan N. M. Ethnocultural Factors in the Formation of RA Civil Society. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2011, pp. 255-268

1. Galstyan N. M. Problems of Public Organizations in RA Realizing Ethnic-Cultural Functions. Bulletin of Social Sciences, № 1. Yerevan 2009, pp. 165-172.
2. Galstyan N. M. The Role of Social Organizations of RA Ethnic Minorities in Retaining Identity. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2010, pp. 212-226
3. Peculiarities of Public Organizations Formation in the Republic of Armenia./ Tradition and Modernity in Armenian Culture. Galstyan N. M. "Gitutyun" Publishing House,Yerevan 2010, pp. 59-68:
4. Galstyan N. M. Ethnocultural Factors in the Formation of RA Civil Society. Bulletin of Social Sciences, № 3. Yerevan 2011, pp. 255-268
5. Galstyan N. M. Compatriotic Unions and the Peculiarities of the Civil Society Formation in Armenia. Bulletin of Social Sciences, № 1. Yerevan 2013, pp. 254-266
6. Galstyan N. M. The Problem of Civil Society Model Formation in Ethno-cultural Context in Armenia. Bulletin of Social Sciences, № 2. Yerevan 2014, pp. 150-160.

Presentations: 

Գալստյան Ն. Մ., Տարածքային կառավարմ անառանձնահատկություն ներն Արևելյան գործընկերության երկրներում, Լեհաստան, Կրակով, 2015 թ., նոյեմբերի 18:

Գալստյան Ն. Մ., Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում, Ավանդականը և արդիականը hայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XV հանրապետական գիտաժողով նվիր­ված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան----

Գալստյան Ն. Մ., Տարածքային կառավարմ անառանձնահատկություն ներն Արևելյան գործընկերության երկրներում, Լեհաստան, Կրակով, 2015 թ., նոյեմբերի 18:

Գալստյան Ն. Մ., Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում, Ավանդականը և արդիականը hայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XV հանրապետական գիտաժողով նվիր­ված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան----

E-mail: 
narek.galstyan@gmail.com