Շտեմարան

Հեղինակ Տարի Վերնագիր Աղբյուր Ֆայլ/Հղում
Թամար Հայրապետյան 2008 Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին
Թամար Հայրապետյան 2008 Հայագիտության մեծ երախտավորը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)
Թամար Հայրապետյան 2008 Գրախոսության փոխարեն. Աշանի շահ-նռան գույներն ու բույրերը
Թամար Հայրապետյան 2008 «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
Ա.Պետրոսյան 2008 Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը
Badalyan R., Lombard P., Avetisyan P., Chataigner Ch., Chabot J., Vila E., Hovsepyan R., Willcox G., Pessin H. 2007 New data on the late prehistory of the Southern Caucasus. The excavations at Aratashen (Armenia): preliminary report
Hovsepyan R. 2007 Pots contents at Nerkin-Naver tomb №4 (Republic of Armenia)
Hovsepyan R.A. 2007 Palaeoethnobotanical material from pots of tomb N3 of Nerkin Naver tombfield
Hovsepyan R.A. 2007 New archaeological finds from Shengavit site: plant remains from vessels of tomb N3
Թամար Հայրապետյան 2007 Թատերական կյանքը Շուշիում (XIX դարի երկրորդ կես և XX դարի առաջին տասնամյակներ)
Թամար Հայրապետյան 2007 Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները Հայ ժողովրդական մշակույթ
Թամար Հայրապետյան 2007 Գրախոսություն, Լեռնիկ Հակոբյան. «Դեպի Արարատ» (առաջին մաս)
Թամար Հայրապետյան 2007 Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
Թամար Հայրապետյան 2007 Շուշիի ազատագրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողով
Ա.Պետրոսյան 2007 Ցեղասպանություն և ազգածնություն
Թամար Հայրապետյան 2006 Մարգարիտն ու մարջանն իբրև նվիրագործման բնակազմական ցուցիչներ Հայ ժողովրդական մշակույթ
Թամար Հայրապետյան 2006 Գրախոսություն, Հովիկ Մուսայելյան. «Բառի ինքնահաղթահարման խորհուրդը (60-ական թվականների հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ)»
Թամար Հայրապետյան 2006 Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
Թամար Հայրապետյան 2006 Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կազմավորման 15-ամյակին Միջազգային գիտաժողով
Թամար Հայրապետյան 2006 Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում

Էջեր