Գրախոսություն, Հովիկ Մուսայելյան. «Բառի ինքնահաղթահարման խորհուրդը (60-ական թվականների հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ)»

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2006
Վայր / Place: 
Ստեփանակերտ