«Թաղման ծեսը ․․․» գիտաժողովի ծրագիրը և զեկույցների ամփոփագրերը արդեն հասանելի են առցանց

 

Գիտաժողովի ծրագիրը (online):

 

Գիտաժողովի նախատեսվող զեկույցների ամփոփագրերը (online)

 

Գիտաժողով «Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը 

(Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)», 21-24 մայիս 2018 թ., 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտԵրևան

 

Շաբ, 05/12/2018 - 16:00

Send to