Tamar Gevorgyan

Tamar Gevorgyan

Tamar Gevorgyan's picture
Position
Researcher
Specialization
Theatre Critic
Employee of the institute since
2017
Research fields
Armenian Folklore
Publications

1. Գևորգյան Թ., Հայկական հարսանեկան մի ծիսակատարության մասին // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1967, էջ 87-92:
2. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 20, Թ. Գևորգյան, Լոռի (Տաշիրք-Ձորագետ), Երևան, 1999, ISBN 5-8080-0422-5, 268 էջ:
3. Գևորգյան Թ., գրախոսություն, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, 14, Վասպուրական, կազմեց և տպագրության պատրաստեց Ալվարդ Ղազիյանը // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, 2-3, էջ 410-411:
4. Գևորգյան Թ., Շուրիշկանի Ավետարանի գործառությունը պարսկահայերի ավանդական կենցաղում // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, ISBN 5-540-01771-4, «Հայաստան», էջ 411-413:

1. Գևորգյան Թ., Հայկական հարսանեկան մի ծիսակատարության մասին // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1967, էջ 87-92:
2. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 20, Թ. Գևորգյան, Լոռի (Տաշիրք-Ձորագետ), Երևան, 1999, ISBN 5-8080-0422-5, 268 էջ:
3. Գևորգյան Թ., գրախոսություն, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, 14, Վասպուրական, կազմեց և տպագրության պատրաստեց Ալվարդ Ղազիյանը // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, 2-3, էջ 410-411:
4. Գևորգյան Թ., Շուրիշկանի Ավետարանի գործառությունը պարսկահայերի ավանդական կենցաղում // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, ISBN 5-540-01771-4, «Հայաստան», էջ 411-413:
5. Գևորգյան Թ., 2011, գրախոսություն, Վարդուտ գավառի բառ ու բանը, կազմող` պ.գ.դ. Կիմ Ղահրամանյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 278 էջ // Պատմաբանասիրական հանդես, ISSN 0135-0536, էջ 254-255: 

E-mail
info@iae.am