Tamar Gevorgyan

Թամար Գևորգյան

Tamar Gevorgyan-ի նկարը
Պաշտոն
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Թատերագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2017
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները

1. Գևորգյան Թ., Հայկական հարսանեկան մի ծիսակատարության մասին // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1967, էջ 87-92:
2. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 20, Թ. Գևորգյան, Լոռի (Տաշիրք-Ձորագետ), Երևան, 1999, ISBN 5-8080-0422-5, 268 էջ:
3. Գևորգյան Թ., գրախոսություն, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, 14, Վասպուրական, կազմեց և տպագրության պատրաստեց Ալվարդ Ղազիյանը // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, 2-3, էջ 410-411:
4. Գևորգյան Թ., Շուրիշկանի Ավետարանի գործառությունը պարսկահայերի ավանդական կենցաղում // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, ISBN 5-540-01771-4, «Հայաստան», էջ 411-413:

1. Գևորգյան Թ., Հայկական հարսանեկան մի ծիսակատարության մասին // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1967, էջ 87-92:
2. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 20, Թ. Գևորգյան, Լոռի (Տաշիրք-Ձորագետ), Երևան, 1999, ISBN 5-8080-0422-5, 268 էջ:
3. Գևորգյան Թ., գրախոսություն, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, 14, Վասպուրական, կազմեց և տպագրության պատրաստեց Ալվարդ Ղազիյանը // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, 2-3, էջ 410-411:
4. Գևորգյան Թ., Շուրիշկանի Ավետարանի գործառությունը պարսկահայերի ավանդական կենցաղում // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, ISBN 5-540-01771-4, «Հայաստան», էջ 411-413:
5. Գևորգյան Թ., 2011, գրախոսություն, Վարդուտ գավառի բառ ու բանը, կազմող` պ.գ.դ. Կիմ Ղահրամանյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 278 էջ // Պատմաբանասիրական հանդես, ISSN 0135-0536, էջ 254-255: 

Էլ․ փոստ
info@iae.am