Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Արսեն Հարությունյան

Արսեն Հարությունյան-ի նկարը

Արսեն Հարությունյան

Արսեն Հարությունյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Առաջատար գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
վիմագրագետ, հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2009
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ վիմագրություն, միջնադարյան հնագիտություն, ձեռագրագիտություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. «Ջրօգտագործման ոլորտը հայկական վիմագրերում», «Էջմիածին», 2010, Զ., էջ 69-76:  

2. «Դիտարկումներ միջնադարյան Հայաստանի հյուրանոց-հյուրատների և դրանց վիմագրերի շուրջ», «Էջմիածին», 2010, Ժ., էջ 129-134:

3. «Համառոտ ակնարկ Ղևոնդ Ալիշանի վիմագրագիտական գործունեության», «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2011, թիվ 134. 1, էջ 69-76:

4. ««Բաժակ» գինու նվիրաբերման վկայություններ հայկական վիմագրերում», «Էջմիածին», 2011, Բ., էջ 121-129:

5. «Էջմիածնի Ս. Աստվածածին եկեղեցին», «Էջմիածին», 2011, Գ., էջ 110-117:

6.  «Րաֆֆու հավաքչական աշխատանքների վիմագրագիտական նշանակությունը», «Հայոց լեզու և գրականություն» ամսագիր, 2011, թիվ 5 (76), էջ 47-54:

1. «Ջրօգտագործման ոլորտը հայկական վիմագրերում», «Էջմիածին», 2010, Զ., էջ 69-76:  

2. «Դիտարկումներ միջնադարյան Հայաստանի հյուրանոց-հյուրատների և դրանց վիմագրերի շուրջ», «Էջմիածին», 2010, Ժ., էջ 129-134:

3. «Համառոտ ակնարկ Ղևոնդ Ալիշանի վիմագրագիտական գործունեության», «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2011, թիվ 134. 1, էջ 69-76:

4. ««Բաժակ» գինու նվիրաբերման վկայություններ հայկական վիմագրերում», «Էջմիածին», 2011, Բ., էջ 121-129:

5. «Էջմիածնի Ս. Աստվածածին եկեղեցին», «Էջմիածին», 2011, Գ., էջ 110-117:

6.  «Րաֆֆու հավաքչական աշխատանքների վիմագրագիտական նշանակությունը», «Հայոց լեզու և գրականություն» ամսագիր, 2011, թիվ 5 (76), էջ 47-54:

7. «Ս. Հռիփսիմեի և Ս. Շողակաթի վանքերի որմերին ագուցված խաչքարերի նորահայտ վիմագրերը», «Էջմիածին», 2011, Ե., էջ 88-94:

8. «Նորահայտ արձանագրություն Ս. Հռիփսիմեի վանքից», Պատմաբանասիրական հանդես, 2011, թիվ 2 (187), էջ 192-198:

9. «Նորահայտ տապանագրեր Ս. Հռիփսիմեի վանքից», «Էջմիածին», 2012, Բ., էջ 71-83:

10. «Մի խաչքար՝ Ս. Հռիփսիմեի վանքից», ՎԷՄ. համահայկական հանդես, 2012, թիվ 1 (37), էջ 107-113:

11. «Նորահայտ վիմագրեր «լիտր» կշռաչափի վերաբերյալ», ՎԷՄ. համահայկական հանդես, 2012, թիվ 4 (40), էջ 99-108:

12. «Եվս մի նորահայտ նվիրագիր Ս. Հռիփսիմեի վանքից», «Էջմիածին», 2013, Ժ., էջ 96-103 + 1 թ. ներդիր:

13. «Ստեփանոս վարդապետ Լեհացին և նրա տապանագիրը», ՎԷՄ. համահայկական հանդես, 2013, թիվ 3 (43), էջ 78-87:

14. «Հայրապետական աթոռի՝ Վաղարշապատից Դվին տեղափոխման հարցի շուրջ», Պատմաբանասիրական հանդես, 2013, թիվ 3, էջ 161-171:

15. «Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նորահայտ վիմագրերից», Հայ աստվածաբան. գիտական հոդվածների ժողովածու - Ե., 2013, էջ  130-139:

16. «Ս. Շողակաթ վանքի միաբանական գերեզմանոցը», ՀԱԲԻՏՈՒՍ 1. Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն (25-27 հոկտեմբերի, 2010, միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2014, էջ 338-348:

17. «Փարաքար. գյուղը և եկեղեցիները», «Էջմիածին», 2014, Ե., էջ 94-106 + 2 թ. ներդիր:

18. «Գրիչ, ծաղկող Երեմիա Օշականցին և նրա տապանագիրը», ՎԷՄ. համահայկական հանդես, 2014, թիվ 3 (47), էջ 114-124:

19. «Ամբերդ (Ֆրանկանոց) գյուղը, Ս. Թովմա եկեղեցին և նորահայտ արձանագրությունները», «Էջմիածին», 2014, ԺԲ., էջ 96-107 + 1 թ. ներդիր:

20. «Փոխառյալ բառերը Ս. Էջմիածնի միաբանական գերեզմանոցի տապանագրերում», Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 103-119:

21. «Եսայի Հասան-Ջալալյանի վիմագրագիտական վաստակը (ըստ ՄՄ 7821 ձեռագրի)», «Էջմիածին», 2015, Ժ., էջ 117-159: 

22. Զորավոր Ավետարանը. պատկերագիրք-ուսումնասիրություն /համահեղինակ՝ Ա. Սիմոնյան/, խմբ. Գևորգ Տեր-Վարդանյան, Երևան, 2016:

23. Gagik Sargsyan, Arsen Harutyunyan, Excavations of the Single-Nave Church of Mirak, 2012-2013, ARAMAZD. Armenian Journal of Near Eastern studies, Volume IX, Issue I - 2015, pp. 177-193 + tables XXXIX-XLIX.

24. «Վաստակաշատ հոգեւորականը. Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Ենօքեան», «Բազմավէպ», 2014, թիւ 3-4, էջ 140-160:
25. «Պարոնտէր» կոչումը Վաղարշապատի ուշմիջնադարյան տապանագրերում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2015, թ. 3 (645), էջ 50-62:
26. «Տաթեւի վանքի վիմագրերի նախընթաց հրատարակութիւնները եւ ներկայ անելիքները, «Հանդէս ամսօրեայ», 2016, թ. 1-12, էջ 129-146:
27. «Գրիչ Ղունկիանոս Աշտարակեցու տապանագիրը և մատենագրական վաստակը», Վէմ. համահայկական հանդես, 2016, թ. 2 (54), էջ 105-119:
28. «Բուդապեշտի Ս. Աստվածածին աղոթարան-եկեղեցու թանգարանային սպասքի մակագրությունները» (հեղինակակից՝ Հ. Խուդանյան), «Պատմաբանասիրական հանդես», 2016, թ. 2 (202), էջ 137-151:
29. «Ակոռի բնակավայրը, սրբավայրերը և գրչության կենտրոնը», «Էջմիածին», 2016, Թ., էջ 116-138+3 թ. նկ.:

24. «Վաստակաշատ հոգեւորականը. Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Ենօքեան», «Բազմավէպ», 2014, թիւ 3-4, էջ 140-160:
25. «Պարոնտէր» կոչումը Վաղարշապատի ուշմիջնադարյան տապանագրերում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2015, թ. 3 (645), էջ 50-62:
26. «Տաթեւի վանքի վիմագրերի նախընթաց հրատարակութիւնները եւ ներկայ անելիքները, «Հանդէս ամսօրեայ», 2016, թ. 1-12, էջ 129-146:
27. «Գրիչ Ղունկիանոս Աշտարակեցու տապանագիրը և մատենագրական վաստակը», Վէմ. համահայկական հանդես, 2016, թ. 2 (54), էջ 105-119:
28. «Բուդապեշտի Ս. Աստվածածին աղոթարան-եկեղեցու թանգարանային սպասքի մակագրությունները» (հեղինակակից՝ Հ. Խուդանյան), «Պատմաբանասիրական հանդես», 2016, թ. 2 (202), էջ 137-151:
29. «Ակոռի բնակավայրը, սրբավայրերը և գրչության կենտրոնը», «Էջմիածին», 2016, Թ., էջ 116-138+3 թ. նկ.:
30. «Հոռոմ գյուղը և Ս. Հռիփսիմե եկեղեցու նորահայտ արձանագրությունը», Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, հ. XIX, Եր., 2016, էջ 44-51:
31. ««Եկեղեցի» և «խորան» բառեզրերի նույնականության դրսևորումը վիմագրերում» (հեղինակակից՝ Հ. Հակոբյան), ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, հ. ԺԱ., Եր., 2016, էջ 87-96:
32. «Վաղուհասի Ս. Տիրամայր վանքի վիմագրերը» (հեղինակակից Տ. Ալեքսանեան), «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա-Երեւան, 2017, թ. 1-12, էջ 399-426:
33. «XVIII դարի երկու նորահայտ ձեռագիր և մի ձեռաց խաչ», «Բանբեր Մատենադարանի», հտ. 24, Եր., 2017, էջ 209-221+2 ներդիր:
34. «Նորագավիթ բնակավայրը և Ս. Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը», «Պատմաբանասիրական հանդես», 2017, թ. 2 (205), էջ 143-161 (The Settlement of Noragavit and the Epigraphic Inscriptions of Church of St. Gevorg, Historical-Philological Journal, 2017-2, pp. 143-161):

ԳՐՔԵՐ

1. «Զորավոր Ավետարանը» պատկերագիրք-ուսումնասիրություն (հեղինակակից՝ Արփինե Սիմոնյան), խմբագիր՝ Գևորգ Տեր-Վարդանյան, Երևան, «Նահապետ», 2016, 64 էջ (ISBN 978-9939-856-22-3) (Powerful Gospel, by Arsen Harutyunyan and Arpine Simonyan, Yerevan, Nahapet Publishing House, 2016, 64 p.):
2. «Վաղարշապատ. վանքերը և վիմական արձանագրությունները», խմբագիր՝ Գագիկ Գ. Սարգսյան, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ., 2016, 548 էջ + 5 ներդիր էջ (ISBN 978-9939-59-173-5) (Vagharshapat. Monasteries and Epigraphic Inscriptions, St. Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin, 2016, 548+5 p.):
3. «Խոր Վիրապ. պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը», խմբագիրներ՝ Գևորգ Տեր-Վարդանյան, Գագիկ Գ. Սարգսյան, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2017, 192 + 72 էջ ներդիր (ISBN 978-99941-0-807-7) (Khor Virap. History, Manuscript and Epigraphic Heritage, Yerevan, Tigran Mets Publishing House, 2017, 192+72 p.):
4. «The Origin and Development of the Geological Thought in Armenia (5th c. BC-17th c. AD)» (R. Jrbashyan, G. Khomizuri, A. Harutyunyan), Yerevan, 2017 (Երկրաբանական մտքի ծագումը և զարգացումը Հայաստանում (Ք.ա. 5-րդ դ.-17-րդ. դ.), հեղինակներ՝ Ռ. Ջրբաշյան, Գ. Խոմիզուրի, Ա. Հարությունյան, Երևան, 2017).

Հեռախոս: 
094730027
Էլ․ փոստ: 
arsenharutyunyan@iae.am
CV: