Հնագիտության և ազգագրության 007 մասնագիտական խորհուրդ

 

Հնագիտության և ազգագրության 007 մասնագիտական խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

 

Է.00.03 – Հնագիտություն (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

1. Ավետիսյան Պավել Սեդրակի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03 (նախագահ)

2. Բադալյան Ռուբեն Սերգեյի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03 (նախագահի տեղակալ)

3. Հարությունյան Արսեն Էդուարդի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Է.00.03 (գիտքարտուղար)

4. Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03

5. Բոբոխյան Արսեն Ալեքսանդրի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Է.00.03

6. Գրեկյան Երվանդ Համբարձումի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03

7. Պետրոսյան Համլետ Լենսերի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03

8. Փիլիպոսյան Աշոտ Սուրենի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03

9. Քոսյան Արամ Վաղարշակի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03

 

Է.00.04 – Ազգագրություն (ազգաբանություն) (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

1. Ավետիսյան Պավել Սեդրակի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03 (նախագահ)

2. Մարության Հարություն Տիրանի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.04 (նախագահի տեղակալ)

3. Հարությունյան Արսեն Էդուարդի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Է.00.03 (գիտքարտուղար)

4. Աբրահամյան Լևոն Համայակի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Է.00.04

5. Գալստյան Միհրան Վարդգեսի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.04

6. Կարապետյան Ռուբեն Սուրենի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.04

7. Մկրտչյան Սամվել Սուրենի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.04

8. Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.04

9. Պետրոսյան Էմմա Խաչատուրի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.04

 

 

Թ.00.06 – Մշակութաբանություն (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

1. Ավետիսյան Պավել Սեդրակի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Է.00.03 (նախագահ)

2. Պետրոսյան Համլետ Լենսերի, պատմ. գիտ. դոկտոր, Թ.00.06 (նախագահի տեղակալ)

3. Հարությունյան Արսեն Էդուարդի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Է.00.03 (գիտքարտուղար)

4. Անտոնյան Յուլյա Յուրիի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Թ.00.06

5. Թադևոսյան Աղասի Զավենի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Թ.00.06

6. Հայրապետյան Թամար Լազարի, բան. գիտ. դոկտոր, Թ.00.06

7. Մելքումյան Համլետ Լորիկի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Թ.00.06

8. Պետրոսյան Արմեն Եղիշի, բան. գիտ. դոկտոր, Թ.00.06

9. Պիկիչյան Հռիփսիմե Վահրամի, պատմ. գիտ. թեկնածու, Թ.00.06

 

ԲՈԿ-ի կողմից խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2020 թ․-ի դեկտեմբերի 30-ը:

 

Շտեմարան

Հրաման հնագիտության և ազգագրության 007 մասնագիտական խորհրդի մասին