HABITUS․ Մարդաբանական և հնագիտական հետազոտություններ, համար 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱԶԳԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՀՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

(25-27 հոկտեմբեր, 2010, ﬕջազգային գիտաժողովի նյութեր)
ԵՐԵՎԱՆ, «Գիտություն», 2014

Խմբագիրներ՝ Հ․ Մարության, Է․ Պետրոսյան, Հ․ Պետրոսյան, Ռ․ Հովսեփյան, Հ․ Մելքումյան

Սրբագրիչներ՝ Լ․ Մկրտումյան, Ք․ Այվազյան

ՀԱԲԻՏՈՒՍ 1: Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն (25-27 հոկտեմբեր, 2010, ﬕջազգային գիտաժողովի նյութեր) / ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Խմբ. Հ. Մարու թյան, Է. Պետրոսյան, Հ. Պետրոսյան, Ռ. Հովսեփյան, Հ. Մելքումյան – Երևան: Գիտություն, 2014. – 376 էջ:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

 

Բոբոխյան Արսեն, Ստեփանյան Գոհար

 

ՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ / ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ
ԻՆՔՆՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

Ծատուրյան Ռուզաննա

Գուլյաևա Եվգենյա

  • Սանկտ-Պետերբուրգի հայերի էթնիկ ինքնությունը (ըստ խոհանոցային մշակույթի ուսուﬓասիրության) (ռուս․)

Մկրտչյան Սաթենիկ

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

Սարգսյան Քնարիկ

Մնացականյան Աննա

Կամմ Էլկե

  • Կանայք և պատիվը Քվեմո Քարթլիում, Վրաստան. հարս փախցնելն ու կուսության «վերականգնումը» (ըստ Տետրիցկարո շրջանի նյութերի) (անգլ․)

Մանուկյան Արուս

Ղազարյան Շուշանիկ

Թորոսյան Մելինե

Դիլանյան Ամալյա

 

ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

Մելքումյան Համլետ

Ստեփանյան Գոհար

Հմայակյան Մարգար

 

ՀԱՎԱՏՔ, ԾԵՍ, ԲԱՆԱՀՅՈւՍՈւԹՅՈւՆ

Սեկերսկի Կոնրադ

  • «Այսպիսով, ո՞վ է առավել հայ». հայ առաքելական եկեղեցու և հայ նոր-հեթանոսների փոխհարաբերությունները և փոխընկալուﬓերը (անգլ․)

Բեգինյան Լիաննա

Ասատրյան Հռիփսիﬔ

Շամամյան Նարինե

Մկրտումյան Լիլիթ

 

ՀՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

Հովսեփյան Ռոման

  • Նախնական տվյալներ Գոդեձորի պղնձե-քարեդարյան բնակատեղիի (Հայաստան) փայտածխի ուսուﬓասիրության վերաբերյալ (անգլ․)

Հովսեփյան Ինեսա

  • Ծաղկասար-1 բնակատեղիի (Հայաստան) վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի որոշ տեխնիկա-տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին (անգլ․)

Ազիզյան Աննա

Նարիմանիշվիլի Դիﬕտրի

  • Թռեղքյան մշակույթի գեղարվեստական ﬔտաղագործության որոշ հարցերի վերաբերյալ (անգլ․)

Շերազադիշվիլի Զվիադի

  • Թռեղքի մշակույթի բրոնզե սակրերի ժամանակագրությունը, զարգացման փուլերը և տիպաբանությունը (անգլ․)

Բոբոխյան Արսեն

Նախշքարյան Արﬔն

Միրիջանյան Դիաննա

Բերձենիշվիլի Իրմա

  • Վաղքրիստոնեական մկրտարաններ Սև ծովի արևելյան ափաﬔրձ գոտուց (անգլ․)

Ֆրանկլին Քեթրին

  • Հյուսիսային Հայաստանի ﬕջնադարյան առևտրային ուղիների և քաղաքական տնտեսության հետազոտության նախնական արդյունքները (անգլ․)

Հովհաննիսյան Էվիյա

Սարգսյան Ռայա

Հակոբյան Հայկ

Հարությունյան Արսեն

Ադամյան Սուսաննա

Ստեփանյան-Ղանդիլյան Նինա

Շտեմարան

Habitus: Studies in Anthropology and Archaeology, I

Habitus: Studies in Anthropology and Archaeology, I

Habitus: studies in anthropology and archaeology. Ethnology and archaeology of Armenia and neighboring countries (25-27 October, 2010, Materials of International Conference). Yerevan, NAS RA Gitutyun publishing house, 2014. Editors: H. Marutyan, E. Petrosyan, H. Petrosyan, R. Hovsepyan, H. Melkumyan, 376 p. (articles are in Armenian, Russian or in English)

Հեղինակներ / Authors: 
Marutyan H.
Petrosyan E.
Petrosyan H.
Hovsepyan R.
Melkumyan H.
Աղբյուր / Source: 
Habitus: studies in anthropology and archaeology
Տարի / Year: 
2014
Վայր / Place: 
Yerevan