Հնակենսաբանության խումբ

Հնակենսաբանությունը անցյալ դարաշրջանների մարդուն և նրա գործունեությանը առնչվող այլ կենդանի օրգանիզմներին ուսումնասիրող գիտաճյուղ է, որը երկակի խնդիրներ ունի՝ 
ա) ուսումնասիրել անցյալի մարդուն և նրան առնչված այլ օրգանիզմներին, 
բ) ուսումնասիրության կենսաբանական մոտեցումները և մեթոդները ծառայեցնել անցյալի մարդու մշակույթը, տնտեսությունը, միջավայրը և ընդհանրապես էկոլոգիան ուսումնասիրելու նպատակին՝ դրանով լուծելով հումանիտար և հասարակագիտական բնույթի խնդիրներ:
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության ինստիտուտում ներկայումս կատարվում են հնամարդաբանականհնաբուսաբանական և էթնոբուսաբանական հետազոտություններ:

Աշխատակազմ

Անահիտ Խուդավերդյան Ավագ գիտաշխատող
Լևոն Աղիկյան Ավագ լաբորանտ
Նուշիկ Զարիկյան Կրտսեր գիտաշխատող
Ռոման Հովսեփյան Ավագ գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Հնակենսաբանության խումբ