ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման էթնոմշակութային առանձնահատկությունները

Թեմայի  նպատակն է բացահայտել  էթնոմշակութային գործոնի տեղը, դերը և նշանակությունը Հայաստանում ձևավորվող քաղաքացիական հասարակությունում:  Դրա համար կուսումնասիրվեն ոչ ֆորմալ կապերի դերը  Հայաստանում գործող  հասարակական  կազմակերպությունների  ձևավորման և  դրանց   գործունեության   համատեքստում:  Քաղաքացիական հասարակության ուսումնասիրության   կարևոր  խնդիր է նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով քաղաքացիական նախաձեռնությունների և շարժումների ձևավորման առանձնահատկությունների   բացահայտումը:

 

Նարեկ Գալստյան