Աղետի մարդաբանություն (1988 թ. երկրաշարժի օրինակով)