Դերսիմ և դերսիմցիներ: Էթնիկություն, կրոն, ինքնություն. ընտրության մղումներն ու տագնապները