Տոնական ներկան և հիշողությունը. մարդաբանական ուսումնասիրություն