«Թաղման ծեսը ․․․» գիտաժողովում ներկայացված զեկուցումները

 

Գիտաժողով

 

Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից

մինչև մեր օրերը

(Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)

 

21-24 մայիս 2018 թ.

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան

http://iae.am/hy/funeral-conf

 

 

Գիտաժողովի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ օրերը` 21-ը, 22-ը և 24-ը մայիսի, անցկացվեցին ԵՊՀ 8-րդ մասնաշենքի դահլիճում (A - ք. Երևան, Աբովյան 52/ա), իսկ 3-րդ օրը՝ 23-ը մայիսի՝ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դահլիճում (B - ք․ Երևան, Չարենցի 15):

 

Օր 1 - 21 մայիս 2018, երկուշաբթի

 

Գիտաժողովի բացում

10:10

Բացման խոսք

Լևոն Աբրահամյան

   
 

Զեկուցումներ

10:15

1. Ի՞նչ է Death Studies-ը և ինչո՞ւ է այն մեզ հարկավոր

Սմբատ Հակոբյան

10:40

2. Թաղումնային իրագործումների, առասպելաբանությունների և ինքնությունների փոփոխությունը Հայկական լեռնաշխարհում և Հարավային Կովկասում հազարամյակների ընթացքում. հետազոտությունների արդի վիճակը

Գրիգոր Արեշյան

11:28

Կարճ ընդմիջում

 

 

Թաղման ծեսը նախաքրիստոնեական ժամանակներում

Նիստավար՝ Ռոման Հովսեփյան

11:50

3. Հայաստանի թաղման լանդշաֆտը. ժայռային լանդշաֆտի հարմարեցումը և մոդելավորումը նեոլիթից մինչև միջնադար

Բորիս Գասպարյան, Ռոբերտո Դան, Պրիշիլա Վիտոլո, Արթուր Պետրոսյան

12:28

4. Փիջուտի վաղբրոնզեդարյան դամբարանը

Սուրեն Հոբոսյան, Գարիկ Փրվեյան, Լիլիթ Տեր-Մինասյան, Անահիտ Խուդավերդյան, Անի Սարատիկյան

12:39

5. Վիշապի թաղման ծեսը (ըստ Տիրինկատարի պեղումների արդյունքների)

Արսեն Բոբոխյան

13:20

6. Ցլի/կովի զոհաբերությունը թաղման ծեսում (ըստ թռեղք-վանաձորյան դամբարանային համալիրների նյութերի)

Պավել Ավետիսյան, Վարդուհի Մելիքյան

13:53

Երկար ընդմիջում

 

Նիստավար՝ Արսեն Բոբոխյան

14:30

7. Դիակիզման ծեսը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մ.թ.ա. II – I հազարամյակներում

Արամ Գևորգյան, Նվարդ Տիրացյան

14:52

8. Թաղման ծեսը մեկնաբանելու հարցի շուրջ (ըստ Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզ-երկաթեդարյան դամբարանների նյութերի)

Գարեգին Թումանյան

15:17

9. Անվավոր փոխադրամիջոցներն ուշ բրոնզեդարյան թաղման ծիսակարգում (մ․թ․ա․ XVI-XIIIդդ)

Բենիկ Վարդանյան (կարդաց Նարեկ Հովհաննիսյանը)

15:42

10. Շարժումը և դադարը թաղման ծեսում

Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Նատալիա Ավետիսյան, Լևոն Մկրտչյան, Արսեն Բոբոխյան

16:12

Կարճ ընդմիջում

 

Նիստավար՝ Գարեգին Թումանյան

16:25

11. Սևանի ավազանի խմբային թաղումների ֆենոմենը

Ռուզան Մկրտչյան, Աշոտ Փիլիպոսյան, Հասմիկ Սիմոնյան

 

16:36

12. Մեծամորի վերաթաղումներ պարունակող դամբարանաբլուրները

Աշոտ Փիլիպոսյան, Արտավազդ Զաքյան, Հասմիկ Սիմոնյան, Մատեուշ Իսկրա

16:51

13. Սեռորոշիչ ցուցիչներ թաղման ծեսում

Համազասպ Խաչատրյան

17:08

Քննարկումներ

18:00

Գիտաժողովի 1-ին օրվա ավարտ

 

 

 

 

Օր 2 - 22 մայիս 2018, երեքշաբթի

 

Թաղման ծեսը նախաքրիստոնեական ժամանակներում (շարունակություն)

Նիստավար՝ Հակոբ Սիմոնյան

[14:03-14:30]

14. Մարդկանց շարային երթը որպես հնագույն ծեսի մշակված արար

 Աշոտ Փիլիպոսյան

10:28

15. Հավերժության տանող երկու ուղիների և ֆալլոսաձև կոթողների շուրջ

Սիմոն Հմայակյան

10:37

16. Ձևափոխելով լեռները. Հայաստանում ուրարտական ժայռափոր ճարտարապետության զարգացումը հին և նոր բացահայտումների լույսի ներքո

Ռոբերտո Դան, Արթուր Պետրոսյան, Պրիշիլա Վիտոլո, Բորիս Գասպարյան

11:00

17. Թեյշեբաինիի թաղման ծեսը

Հակոբ Սիմոնյան

11:57

Կարճ ընդմիջում

[10:10-10:28]

18. Մեծամորի քաղաքային թաղամասի որոշ հատվածները որպես թաղման տարածք հետուրարտական շրջանում

Արտավազդ Զաքյան, Հասմիկ Սիմոնյան, Մատեուշ Իսկրա, Օտտո Բագգի, Մենուա Գևորգյան, Տատիանա Ադամովսկա, Էլիզաբեթ Բաստիան

12:15

19. Հողմիկի հարավային դամբարանադաշտի 2008, 2012 և 2015 թթ. ուսումնասիրության արդյունքները

Հայկ Հակոբյան

12:50

20. Բույսերը Հայաստանի տարածքի նախաքրիստոնեական ժամանակների թաղումներում

Ռոման Հովսեփյան

13:03

21. Գինին թաղման ծեսում

Բորիս Գասպարյան, Սուրեն Հոբոսյան, Արսեն Բոբոխյան, Արթուր Պետրոսյան, Անահիտ Խուդավերդյան

13:23

Երկար ընդմիջում

 

 

Թաղման ծեսը քրիստոնեական ժամանակներում

Նիստավարներ՝ Համլետ Պետրոսյան

14:30

22. Խաչքարը որպես մահարձան. վերածնող բանաձևի խաչքարային տարբերակը

Լևոն Աբրահամյան, Արա Դեմիրխանյան

14:55

23. Լուսավորության միջոցները թաղման ծեսում

Դիաննա Միրիջանյան, Արման Նալբանդյան

15:11

24. Մասունքավորումը և դամբարան-մասունքարանները հայ վաղքրիստոնեական մշակույթում

Համլետ Պետրոսյան

15:32

25. Մասունքների պաշտամունքը հայոց մեջ և երկրորդային թաղման ծեսը

Լիլիթ Սիմոնյան

16:00

Քննարկումներ

17:05

Գիտաժողովի 2-րդ օրվա ավարտ

     
 

 

Օր 3 - 23 մայիս 2018, չորեքշաբթի

 

Թաղման ծեսը բանահյուսական և ազգագրական նյութերում

Նիստավար՝ Նվարդ Վարդանյան

10:27

26. Մահվան ու թաղման մոտիվները հայ բանահյուսության ալեքսանդրյան սյուժեներում

Էսթեր Խեմչյան

10:55

27. “Веселые похороны”

Эмма Петросян

11:25

28. Թաղումը և դրան առնչվող հավատալիքները Հայ վիպական բանահյուսության մեջ

Սիրանուշ Առաքելյան

11:52

Կարճ ընդմիջում

12:19

29. Հանգուցյալի փոխակերպումը չար ոգու. գոռնափշտիկ (ըստ հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցների)

Հասմիկ Գալստյան

12:50

30. Մահվան առասպելաստեղծ պատկերավորումը հայ ժողովրդական ողբերգերում

Նվարդ Վարդանյան

13:20

31. Ողբերգի արդի դրսեւորումները Շիրակում

Հասմիկ Հարությունյան

13:50

Երկար ընդմիջում

 

Նիստավար՝ Արմեն Սարգսյան

14:28

32. Օրոր – ողբերգերը անգլիական և հայկական  բանահյուսության մեջ

Հասմիկ Մատիկյան

14:50

33. «Մահ» հասկացությանը վերաբերվող բարբառային բառաշերտի ընդհանուր բնութագիրը

Հայկանուշ Մեսրոպյան

15:21

34. Զավեշտի դրսևորման միջոցները թաղման կրոնական արարողակարգին առնչվող անեկդոտներում

Արմեն Սարգսյան

15:43

35. Թաղման ծիսակարգը Գավառի տարածաշրջանում և դրա արտացոլումը անեկդոտ – զվարճախոսություններում

Լուսինե Ղռեջյան

16:17

Քննարկումներ

17:00

Գիտաժողովի 3-րդ օրվա ավարտ

 

 

 

Օր 4 - 24 մայիս 2018, հինգշաբթի

 

Թաղման ծեսը մեր օրերում

Նիստավար՝ Լևոն Աբրահամյան

10:10

36. «Մի՛ նկարիր նրանց, նրանք արդեն մահացած են». ինչու՞ մենք այլևս չենք լուսանկարում թաղման ծեսերը

Սմբատ Հակոբյան

11:01

37. Նոր արարողություններ նախնիների հիշատակման  ավանդույթների համատեքստում

Սամվել Մկրտչյան

[16:47-17:19]

38. Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգից մինչև ինքնության կառուցակցում

Միհրան Գալստյան

12:25

Կարճ ընդմիջում

12:46

39. Հայ նեո-հեթանոսների թաղման ծեսը արդի քաղաքական, սոցիալական և մշակութային հակասությունների համատեքստում

Յուլիա Անտոնյան

13:38

40. Թաղման ծեսի փերֆորմանսը հայաստանյան սոցիալական շարժումների և ցույցերի ժամանակ

Սմբատ Հակոբյան, Համլետ Մելքումյան

14:19

Երկար ընդմիջում

 

            

 

 

Գերեզմանոցը մեր օրերում

             Նիստավար՝ Սմբատ Հակոբյան

15:00

41. Գյումրու «Հին գերեզմանոցը»`  որպես մշակութային պահպանական միավոր

Ինգա Ավագյան

15:28

42. Գերեզմանատուներն ու տապանական արձանագրությիւնները Քեսապի շրջանին մէջ

Յակոբ Չոլաքեան

16:05

43. Գերեզմանոցային մշակույթի դրսևորումները Հայոց հուշարձանային համալիրներում (20-րդ դարի վերջ – 21-րդ դարի սկիզբ)

Հարություն Մարության (կարդաց Նարինե Շամամյանը)

16:19

44. Մեմորիալ հուշարձանների տեղադրման կարգն ու գեղարվեստական առանձնահատկությունները Հայաստանի երրորդ հանրապետության ժամանակաշրջանում

Անի Հայկազուն Գրիգորյան

[11:40

-12:25]

45. Հարսանյաց տարրերը տապանաքարային պատկերավորումներում (նորովի մեկնաբանում ազգագրական նյութերի լույսի ներքո)

Լիաննա Բեգինյան

17:19

Քննարկումներ, գիտաժողովի ամփոփում

18:10

Գիտաժողովի ավարտ

 

Top image: 

Շտեմարան

«Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)» գիտաժողովում ներկայացված զեկուցումները

«Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)» գիտաժողովում ներկայացված զեկուցումները

Գիտաժողով «Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)», 21-24 մայիս 2018 թ., Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտԵրևան

Հեղինակներ / Authors: 
Ռոման Հովսեփյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2018
Ամիս / Month: 
մայիս
Օր / Day: 
25
Վայր / Place: 
Երևան, ՀԱԻ
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Պիտակ / Tag: 
գիտաժողով
ծրագիր