ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հնագիտության և ազգագրության 007 մասնագիտական խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 1993թ. մայսիսի 17-ի թիվ 241 որոշմամբ: Նույն թվականին ԲՈՀ-ի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 28 հրամանով հանրապետության տարածքում գործող մասնագիտական խորհուրդներն անցան նորաստեղծ ԲՈՀ-ի ենթակայության տակ: ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութթյան և ազգագրության ինստիտուտին առնթեր գործող 007 մասնագիտական խորհուրդը, վերը նշված հրամանով իր գործունեությունը շարունակել է ՀՀ ԲՈՀ-ի համակարգում (Խորհուրդն ինստիտուտում գործոմ է 1977 թվից):

Խորհուրդն իրավասու է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Է.00.03 - Հնագիտություն, Է.00.04 - Ազգագրություն (ազգաբանություն)  և Թ․00.06 - Մշակութաբանություն (միայն թեկնածուական) մասնագիտություններով:

 

Ինստիտուտին կից գործող 007 մասնագիտական խորհուրդի նախագահները.

Բ.Ն. Առաքելյան - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս 1977-1994 թթ.

Ա.Ա. Քալանթարյան - ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 1994-2010 թթ.

Պ.Ս. Ավետիսյան - պ.գ.դ., 2011 թ․

 

 

Ատենախոսությունների պաշտպանություններ

Պաշտպանված ատենախոսություններ

Շտեմարան

ՀԱԻ 007 մասնագիտական խորհուրդ_2016