Հնագիտական դաշտային հետազոտությունների նախաշեմին: Նոր պեղաշրջանի ծրագրերի, նախատեսված աշխատանքների և խնդիրների մասին

Ընթացիկ տարում ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության հնագիտական արշավախմբերը հետազոտություններ են կատարելու 35 տարբեր հնավայրերում: Հուշարձաններում դաշտային հետազոտություններ կամակերպելու համար ՀՀ մշակույթի նախարարություն է ներկայացվել պեղումների թուլտվություն ստանալու 33 հայտ: